Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV) slaví v roce 2022 významné jubileum – 30 let od svého založení. V průběhu celého roku si toto jubileum připomínala na všech úrovních svého organizačního uspořádání a napříč celou republikou. Nejenom na běžně pořádaných akcích, ale i pomocí speciálních programů, prezentací a oslav, které připravily základní články spolku, regionální centra, krajské organizace a samozřejmě i samotná střešní organizace ČASPV se sídlem v Praze.

Třicátým výročím ČASPV po celý letošní rok žili všichni cvičenci, dobrovolní cvičitelé, účastníci všech soutěží, seminářů, přehlídek, školení i slavnostních společensko-sportovních akcí. K účasti na těchto oslavách byla přizvána i široká veřejnost prostřednictvím veřejně přístupných akcí, kterých se po celé republice konalo velké množství a všechny s připomínkou tohoto výročí.

30. výročí ČASPV - celorepublikový sjezd v Hradci Králové30. výročí ČASPV - celorepublikový sjezd v Hradci KrálovéZdroj: Lubomír Douděra

Zkrátka nepřišly ani sociální sítě s mnoha videopříspěvky, které představovaly pohybový obsah České asociace Sport pro všechny, s mnoha výzvami pro všechny zájemce o aktivní životní styl a moderní i klasické pohybové aktivity.

Vrcholnou akcí roku třicátého výročí ČASPV bylo slavnostní setkání členů a představitelů České asociace Sport pro všechny. Na celorepublikovém zasedání v sobotu v královéhradeckém Adalbertinu nejvyšší představitelé tohoto tělovýchovného spolku vzdali hold a poděkovali jeho nejzasloužilejším členům. Cvičitelům, funkcionářům, autorům pohybových skladeb i metodických materiálů, těm, kteří vedle řady dalších, dlouhá léta dýchali pro asociaci a odevzdali na oltář dobrovolné tělovýchovy nespočetně hodin dobrovolnické práce.

30. výročí ČASPV - celorepublikový sjezd v Hradci Králové30. výročí ČASPV - celorepublikový sjezd v Hradci KrálovéZdroj: Lubomír DouděraProgram tohoto slavnostního setkání, kterého se jako hosté zúčastní i představitelé jiných sportovních organizací, Senátu a Parlamentu ČR a Královéhradeckého kraje, byl vrchovatě naplněn nejen videoprezentacemi z významných akcí 30leté historie spolku, slavnostním oceňováním členů a jejich vzpomínkami, ale i kulturním programem a průvodním slovem moderátorů.

Do Hradce se sjelo na 200 účastníků, kteří při svých setkáních nejenom vzpomínali, ale společně i hledali cesty, kterými by se mohla Česká asociace Sport pro všechny v nových podmínkách vydat a nabídnout svůj otevřený a všem přístupný program široké veřejnosti.

Oslavu třiceti let svého působení ve sportovním prostředí ČR vnímá ČASPV jako vzácnou a důležitou zastávku ve svém dalším působení, jehož cílem je nabídnout prostřednictvím odborně vedených pohybových aktivit zdravý a aktivní život co největšímu počtu obyvatel ČR.

ČASPV děkuje i touto cestou všem svým členům za jejich aktivní činnost, za spolupráci a šíření povědomí o prospěšnosti organizovaných pohybových aktivit. Bez této podpory si nelze činnost spolku představit. Tento základní pilíř činnosti České asociace Sport pro všechny je jasně vyjádřen mottem „Pohyb je život“ a sloganem „Táhneme za jeden provaz“. Již třicet let.

Zdeňka Horčičková