Zastupitelstvo města Hradec Králové v minulém týdnu svým rozhodnutím navýšilo finance do hradeckého sportu pro rok 2024. Příští rok sportovci obdrží téměř 63 milionů korun. Rozpočet pro oblast sportu byl navýšen o 17 milionů korun. Finance půjdou do všech jeho čtyř kapitol (vrcholový sport, sportovní činnost, sportovní akce, rozvoj a údržba sportovišť včetně sportovních akademií). Navyšují se i prostředky o 10 milionů korun pro fotbalisty FC Hradec Králové a o 7 milionů hokejovému Mountfieldu Hradec Králové. V neposlední řadě pak bylo 150 tisíc korun vyčleněno na akci „Novoroční sportovní výzva“. Pro sportovce je to jistě příznivá zpráva. Nemalou zásluhu na další přísun peněz klubům i jednotlivcům má Sportovní komise města, jejímž předsedou je Jakub Lejsek (HDK).

„Nejdůležitější však byla podpora primátorky města Pavlíny Springerové a ekonomického náměstka Miroslava Hlouška. V dalším kole přišla podpora celého vedení města, finančního výboru a na závěr i většinového zastupitelstva města. Všem je potřeba poděkovat za všechny hradecké sportovce,“ říká devětatřicetiletý volejbalový funkcionář a trenér, jenž je zároveň předsedou Královéhradecké unie sportu a také oddílu TJ Slavia Hradec Králové.

Co říkáte na dlouhodobou podporu sportu ze strany města Hradec Králové?

Na rozdíl od státu, který je dotačně často nečitelný, naše město dlouhodobě systematicky podporuje naše sportovní spolky i jednotlivce, což je pro rozvoj sportu hrozně důležité. Zároveň nám velmi pomáhají dotační programy Královéhradeckého kraje, které jsou dlouhodobě téměř neměnné, co se týká zaměření. Nejdůležitější však je to, že u sportu musí být a rozhodovat o něm z větší části sportovci.

Jak to myslíte?

Myslím to tak, že o sportu by měli rozhodovat hlavně lidé, kteří mu rozumí, ale musí být vzdělaní i v dalších potřebných oborech, které se sportem souvisí. Podívejte se u nás na Slavii, ve výkonném výboru jsem já, právník Kamil Podroužek, stavař Tomáš Jansa, energetik Petr Zajíc a bývalý předseda Milan Nejedlý. Všichni z nás ten sport aktivně dělali nebo dokonce ho ještě většina aktivně provozuje. V našem případě jde o vodní pólo, volejbal a pozemní hokej. Dva administrativní pracovníci sekretariátu Petra Tomsová a Ondřej Kodym stále hrají nejvyšší soutěže volejbalu a pozemního hokeje a do toho trénují mládež. Totéž by mělo částečně platit na úrovni samospráv a státu.

Slavnostní otevření areálu pro pozemní hokej v hradeckém Farářství.Slavnostní otevření areálu pro pozemní hokej v hradeckém Farářství.Zdroj: Milan NejedlýSportování dětí a mládeže je důležité i pro jejich další život. Jak vnímáte sport jako takový?

Je všeobecně známo, že sport je jedním ze základních předpokladů fungování zdravé lidské populace. Kdo sportuje od nejútlejšího věku po celý život, má disciplínu, vůli, zodpovědnost, samostatnost, daří se mu koncentrovat a přemýšlet, umí dodržovat pravidla a čelit porážce. Sport nás motivuje, zvyšuje naše sebevědomí a ovládá naše emoce. Často nás učí hledat řešení, umět se rychle rozhodovat a nikdy se nevzdávat. Také zvyšuje pracovní nasazení a tím i produktivitu a kvalitu života.

Jak hodnotíte necelé roční fungování sportovní komise, jejímž jste předsedou?

Je velice dobře, že všichni členové sportovní komise jsou nějakým způsobem spjati se sportem, ne vždy tomu tak bylo. Jsem rád, že komise jedná rychle, konstruktivně, o jasných věcech se dlouho nediskutuje, naopak ty problematičtější body podrobně probíráme. Na začátku bylo potřeba si vyjasnit nějaké věci s odborem (celý název odbor kultury, sportu a cestovního ruchu – pozn. red.), protože dlouhodobě jsme na některé věci měli každý jiný pohled. Můj pohled je dlouhé roky jasný. Ti, co mají na starosti sport a dotace na městě i kraji, jsou tu hlavně pro spolky, aby jim pomohli, otevřeně s nimi jednali a respektovali je. I já jsem pochopil některé postupy odboru, do kterých jsem dříve neviděl a rychle jsem se s nimi ztotožnil. Naopak sportovní kluby si musí postupně uvědomovat větší administrativní náročnost v dotačních programech, přeci jenom jde o veřejné finance.

Byl jedním z výstupů fakt, že jste zjednodušili dotační žádosti?

Ano, zahájili jsme rychle schůzkou na odboru auditu, kde jsme došli k závěru, že sportovním spolkům usnadníme žádosti a vyúčtování a všechny možné položky jsme stáhli do třech (veškeré služby, materiál a mzdy). Zjednodušili jsme práci nejenom klubům, ale i samotnému městu, tak že kluby nebudou v takovém množství žádat o změny rozpočtu. Což znamená méně práce pro odbor sportu, radu i zastupitelstvo. Nyní odbor chystá další zjednodušení, že veškeré pravidelné mládežnické sportovní akce budou zahrnuty do jednoho dotačního programu na sportovní činnost. Ubude tak mnoho schvalovacích procesů, administrativy a smluv. Na druhou stranu si kluby musí uvědomit, že je potřeba správně vyúčtovat včetně povinné spoluúčasti, což je trošku administrativně náročné, ale obě strany mají jistotu, že je vše v pořádku.

Srb Pedja Stamenkovič je hrajícím trenérem Sokolů.
Královští sokoli s velkými změnami, nový tým se přesto snaží o návrat mezi elitu

Postupně se zlepšuje i informovanost ze strany města směrem ke sportovním klubům.

Apeloval jsem na odbor, že by měl více kluby informovat o všech novinkách, změnách a podobných věcech v maximální možné míře, což se povedlo. Stejně tak se snažíme informovat ze strany Královéhradecké unie sportu. Přes polovinu komisí pořádáme jako výjezdních, aby členové mohli vidět i sportoviště, jejich stav a fungování. Chystáme přípravu sportovní koncepce do roku 2030, aby to nebyl jenom popsaný papír, ale byl zde naznačen smysluplný výstup a návrhy řešení. Hned po novém roce se chystá Novoroční sportovní výzva BUĎ FIT. Tento výborný nápad vzešel ze strany referentky odboru Radky Coufalové. 11. ledna proběhne neformální setkání sportovní komise s kluby ve fotbalové aréně.

Jste spokojen s navýšením finančních prostředků města do sportu?

Určitě ano, je to nejvýraznější navýšení za dobu, co se ve sportu pohybuji, je to více než 25%. Od mého nástupu (únor 2023) jsem postupně začal upozorňovat, v kterých kapitolách a kolik finančních prostředků nám chybí. Na sportovní komisi jsme přednesli jako Královéhradecká unie sportu prezentaci, kolik prostředků dostává od města každé sportovní odvětví na jednoho sportovce. Celá sportovní komise včetně odboru sportu podpořila můj návrh navýšení rozpočtu do sportu. Nejdůležitější však byla podpora primátorky města Pavlíny Springerové a ekonomického náměstka Miroslava Hlouška. V dalším kole přišla podpora celého vedení města, finančního výboru a na závěr i většinového zastupitelstva města. Všem je potřeba poděkovat za všechny hradecké sportovce.

Pohled na rozsvícený fotbalový stadion.Pohled na rozsvícený fotbalový stadion.Zdroj: Tomáš Vymetálek

Zmínil jste Královéhradeckou unii sportu, můžete pro neznalé říci, co je to za instituci?

Začněme z historie. Kdysi tu bývalo ČSTV (Český svaz tělesné výchovy a sportu). V roce 2013 přešlo pod nově vzniklou Českou unii sportu, pod kterou spadá 14 krajských organizací a 77 územních okresních pracovišť. Přejdu rovnou k té naší okresní organizaci. Tam jsem se stal trochu předčasně narychlo předsedou v roce 2020. Tenkrát bohužel zemřel předseda Jirka Pavlíček. Na pozici tajemnice byla Milena Fridrichová, která byla v této pozici dlouhodobě už za ČSTV, to byl jasný důvod, proč jsem do toho šel. Paní Fridrichová dlouhodobě vedla sekretariát a sportu erudovaně rozuměla. A mimochodem sekretariát řídí dodnes, kde jsme k ní po 2 letech našli konečně toho správného manažera Matěje Klimeše, který je rovněž ze sportovního prostředí a zároveň pracuje pro volejbalový svaz a Slavii Hradec Králové. Pomáháme sportovním klubům s agendou, jako jsou dotace a jejich vyúčtování, zápisy do veřejných, spolkových i sportovních rejstříků, zpracování účetnictví a daní, atd. Pomáháme s realizací sportovních akcí v rámci projektu „Sportuj s námi“.

Jaká je spolupráce mezi unií (KHUS) a městem?

Mým nástupem do sportovní komise města jde mnoho věcí jednodušeji. Obě instituce spolupracovaly i předtím, ale teď je jednodušší komunikace a rychleji se vše vyřeší. Již nějakou dobu participujeme na akci Sportovec roku města Hradec Králové a letos probíhal již 3. ročník Dne náborů a sportu, který kdysi pořádalo město. Ušetříme tím práci odboru, který se naopak může věnovat věcem, o kterých jsem se již zmiňoval. Proběhlo již několik různých jednání za účasti zástupců odboru, i náměstka Miroslava Hlouška a kolegů z KHUS. Unie také od roku 2021 mapuje postupně veškerá sportoviště ve městě. Informace zveřejňujeme na sociální síti a webu. Usnadní to například komisi práci při rozhodování o dotacích na údržbu sportovišť. Ihned v únoru jsme zahájili zveřejňování nejdůležitějších informací ze zasedání sportovní komise na sociální sítě i webu KHUS. Neviděl jsem jediný důvod, proč by to jako doposud mělo být tajné. Abychom spolupráci mezi městem a KHUS zpečetili i do budoucna, rádi bychom uzavřeli společné memorandum.

VÍTĚZNÝ TÝM TURNAJE - Mix FC Hradec Králové
V třebešské hale fotbalisté pomáhali. Na hendikepované děti se vybralo 65 tisíc

Dalším tématem v Hradci Králové jsou sportoviště. Pro některé sporty jich je málo, jinde vyžadující rekonstrukci či opravu. Je podle vás potřeba ve městě stavět další sportoviště?

Je potřeba si uvědomit, že každé nové sportoviště, které se otevře, má nějaké celoroční režijní náklady a je potřeba již v projektu počítat s jeho energetickou náročností a budoucí využitelností. Město přispívá dlouhodobě spolkům na nájemné a energie na sportovištích. Dříve fungovalo, že město přispívalo 80% a zbytek uhradil žadatel. Již nějakou dobu vnímají sportovní spolky, že si musí přispívat více než 20 %, což je logické. Měli bychom rozlišit potřebu sportovišť pro veřejnost a pro výkonnostní a vrcholové sportovce. Vrátím se hned na začátek, pokud nám nebude sportovat veřejnost (rodiče dětí), tak nám do výkonnostního a vrcholového sportu nedojdou fyzicky i psychicky připravení jedinci. To je ten propojený kruh amatérského a vrcholového sportu.

Jaké sportoviště tedy ve městě potřebujeme?

Omlouvám se, jestli zapomenu zmínit nějaké potřebné sportoviště. Ono to není jenom o nových sportovištích, ale jak už zaznělo v předchozí otázce, je to také o údržbě a rekonstrukcích stávajících sportovišť. Například zimní stadion, areál Sokola na nábřeží nebo zastřešení Flošny. Hradec bezpodmínečně potřebuje víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty. Ani jedno sportoviště nemá mezinárodní parametry sportovních federací. Přitom tu máme velké sportovní haly Slavia, Sokol, Třebeš, které ať už z jakýkoliv důvodů nevyhovují. Bohužel žádná taková hala není nikde v Královéhradeckém kraji. Další tělocvičny by měly být při základních školách (např. Svobodné Dvory a ZŠ Štefcova). Nový stánek by potřebovali určitě atleti, kteří mají velkou členskou základnu a působí i v extralize mužů a lize žen. Určitě si zaslouží rekonstrukci hradečtí extraligoví hokejbalisté. Nemalé finanční prostředky bude potřeba napumpovat do městského fotbalového areálu Olympia, který má velký potenciál a měl by být domácím prostředím pro hradecké fotbalistky, jejichž tým je na velkém vzestupu. Královéhradecký kraj je jediný v republice, kde nám chybí krytá hala na beachvolejbal. Pro veřejnost se připravují workoutová hřiště a zvažuje se, co s nehezkým areálem v Kozinově ulici, který by mohl fungovat jako veřejný i sportovní prostor pro dospělé a mládež. V poslední době se otevřela loděnice na Orlici a multifunkční aréna.

Hradečtí hokejisté nenavázali na první vzájemný zápas a v Liberci padli.Hradečtí hokejisté (v bílém) zápolí v nejvyšší soutěži, kde loni skončili stříbrní.Zdroj: Lubomír Douděra, archiv

Vyjmenoval jste řadu sportovišť. V jakém časovém horizontu je tohle splnitelné?

Sportovci si musí uvědomit, že město automaticky nevystaví vše a najednou. Ze strany sportovních klubů musí být maximální spolupráce, pomoc s projektovou přípravou i samotnou realizací. Nic nepůjde samo. Ve městě máme kromě hokeje i fotbalu další vrcholové kluby – Hradecké lvice, volejbal na Slavii, hradecké fotbalistky, stolní tenis, cyklistiku, florbal, karate, judo ad. Rád bych viděl do budoucna jednu společnou rehabilitační a regenerační linku, kterou by tyto sporty mohly využívat.

Kdo se v Hradci o městské sportoviště stará?

V tuto chvíli to zajišťuje správa sportovišť technických služeb v čele s Michalem Koťanem a za výrazné pomoci ředitele TSHK Tomáše Pospíšila. Výsledkem je odbornost na všech sportovištích, nejenom údržba, ale i technická, projektová a administrativní příprava. Další sportoviště zajišťuje správa nemovitostí. Do budoucna by bylo dobré, aby vznikl jeden subjekt, který bude spravovat hradecká sportoviště. Pod jednou střechou by bylo vedení této instituce, odborníci na sportoviště, jejich údržba a rozvoj, ekonomové, management, ale i nepostradatelní zaměstnanci zaměření na dotace a propagaci. Vše by pak šlo určitě rychleji. Trochu jinak to mají fotbalový a hokejový stadion, což jsou velké kolosy a spravují je vlastní akciovky.

Cíl hradeckého maratonu a půlmaratonu byl u nové fotbalové arény.Cíl hradeckého maratonu a půlmaratonu byl u nové fotbalové arény.Zdroj: Zdenka GelnarováMáte několik funkcí ve sportovní sféře. Navíc jste se dal ještě do politiky. Proč jste se tak rozhodl?

Letos mám 10 let výročí, do Klubu přátel HDK jsem vstoupil v roce 2013. Za 10 let jsem byl zastupitelem, dvakrát ve sportovním výboru kraje a teď i ve sportovní komisi města. Tenkrát byl primátorem Zdeněk Fink a musím říci, že za tu dobu mě v některých věcech otevřel oči a v jiných hodně pomohl. Město v tu dobu už mělo nastaveno dobrý dotační systém v rámci pravidel 5P. Teď abych se vrátil k původní otázce, vždycky mě bavilo se zajímat o věci veřejné a naskytla se šance to prohloubit ve městě, v kterém celý život žiji. A určitě jsem chtěl pomoci nějak výrazněji hradeckému sportu. Tenkrát jsem byl rok předsedou Slavie a jsem jím dodnes (od roku 2012).

Vaším srdečním sportem je volejbal a z klubů hradecká Slavia. Co pro vás oboje znamená?

Ve Slavii působím již od roku 2006 postupně jako trenér, funkcionář i manažer. Má to dvě roviny, první je sportovní hala, tady by to bylo na samostatný článek, ať už její výstavba v akci „Z“, fungování, její provoz, ale i časté nepochopení některých lidí, co se týče postupných investic do ní. Důležité je, že město do haly dlouhodobě investuje vlastní prostředky a v roce 2030 si ji převezme pod svoji správu. Naši sportovci mohou být v klidu, budeme mít i nadále přednostní právo zde fungovat, což je smluvně ošetřeno.

A volejbal…

Volejbal, který hraji od dětství a stal se i mým koníčkem a zaměstnáním. Začínal jsem v TJ Montas v Kuklenách, ve sportovních třídách, kde trénovali oba moji rodiče. Přes Malšovice, kde jsem prožil velmi hezká sportovní i společenská léta, jsem se dostal až na Slavii. Zde nelze opomenout moje kolegy známé trenéry Jana Seneckého, Františka a Tomáše Lilkovi, s kterými jsme toho volejbalově hodně zažili a stále zažíváme. Máme zde na volejbale téměř 500 členů zvláště pak mládež a 30 trenérů a trenérek. Chlapci hrají ve všech kategoriích extraligy a máme Sportovní centrum mládeže, funguje zde kvalitní trenérské složení jak u chlapecké složky, tak i u mužů (Honza Kulhánek a bývalý reprezentant Aleš Holubec). Všichni vzájemně spolupracují, komunikují a nese to své ovoce i výsledky. Děvčatům to bude ještě chvíli trvat, ale už se tvoří postupné kroky k úspěchu. Ženy i muži hrají první ligu. Oběma se letos daří a vévodí oběma soutěžím. Muži dokonce v Českém poháru vyprovodili dva extraligové mančafty Příbram a Zlín. A nesmím opomenout jednu věc…

Český pohár mužů: Slavia Hradec Králové - Fatra Zlín
Velkolepý obrat! Hradec vyřadil dalšího soka z extraligy a je už ve čtvrtfinále

Povídejte…

Při volejbalových utkáních byla poslední roky vždy taková zvláštní atmosféra v hledišti. Vloni se mi zrodila myšlenka založení Fan klubu, oslovil jsem pár kamarádů a známých a v září se to spustilo. Po roce měl Fan klub 30 aktivních členů a výsledkem bylo plné fandící hlediště při letošním listopadovém pohárovém zápase se Zlínem (560 diváků). Zlín jsme 3:2 porazili. Musím poděkovat vedení Fan klubu, a to konkrétně Radimovi Kolářovi, Pavlovi Vránovi a Natálii Veselé, kam to tak rychle dotáhli.

Zpátky ke sportu, je důležité pořádat ve městě velké sportovní třeba i mezinárodní akce?

Začnu u těch malých, město finančně podporuje každý rok zhruba sto menších i větších sportovních akcí. Dám vám jeden jednoduchý příklad, loni v Hradci Králové probíhalo mistrovství Evropy žen U16 ve volejbale. Po akci jsme spočítali, že v Hradci Králové účastníci (sportovci, fanoušci) zanechali 7,5 milionu korun, takže asi taková odpověď.

Je vidět, že vás práce ve sportu baví?

Určitě, jinak bych to nedělal. Baví mě vytvářet nové věci a posouvat je v moderním provedení dopředu. Bez toho se ve sportu nehneme. Samozřejmě potkáváte občas i lidi, kteří vám to, ať už z jakýkoliv důvodů nepřejí, občas je potřeba mít ostřejší lokty a být důrazný, ale na druhou stranu i důsledný. Setkal jsem se už i s anonymem, který neumí přijít a problém si vyřešit osobně. Ale určitě převládají v mém okolí ti lidé, kteří chtějí sportu pomoci, ať už to je v jakémkoliv provedení. A toho si člověk cení, i když to v mém případě třeba nedá vždy úplně najevo, že má ve svém pracovním, rodinném, ale i kamarádském prostředí pozitivní lidi, kteří mají sport rádi.

JIŘÍ TŮMA