Tréninky přípravky, elévů a mladších žáků probíhají v hale při ZŠ Pouchov. Zdejší tělocvična však nesplňuje velikostní parametry regulérního florbalového hřiště, a tak pro kvalitní přípravu zajíždíme trénovat do sportovní haly v Předměřicích nad Labem.

Pilotním projektem klubu je otevření sportovní třídy pro prvňáčky. Florbalový klub tímto způsobem vyhledává talenty již v raném věku, Děti ve sportovní třídě mají týdně o jednu hodinu tělesné výchovy více. Při této hodině se děti hravou formou učí základy florbalu. V odpoledních hodinách docházejí ještě na tréninky klubové přípravky.

Pro vlastní hráče i pro širokou sportovní veřejnost pořádá klub prázdninové a víkendové florbalové kempy. Lahůdkou letošní florbalové sezony budou prázdninové kempy, které jsou připraveny v italské Kalábrii.

Manažer klubu Tomáš Hrbek si vytkl dva hlavní cíle. Prvním je vybudování velké členské základny. Do 3 let se zařadit mezi 5 největších sportovních klubů v Hradci. Druhý cíl je ryze výkonnostní. Každý tým klubu se probojuje během tří let do oficiální soutěže, do nejvyšší celostátní ligy dané kategorie.

Ke splnění těchto smělých cílů je však třeba kvalitní skauting. Zejména k vyhledávání talentů bude sloužit Canadien florbalová liga, která je připravena pro základní školy Hradce Králové. Žáci škol budou soutěžit ve třech kategoriích: A 1. – 5. ročník, B 6. – 7. ročník a C 8. – 9. ročník. Hrát se bude v pěti základních kolech.

Pro týmy na prvních třech místech jsou připraveny ceny v podobě florbalového vybavení. Pro vítězné týmy jsou připraveny vstupenky na florbalové mistrovství světa 2008. V příštím roce chceme tuto soutěž rozšířit do celého Královéhradecka

Zájemci o florbal se mohou hlásit přímo při trénincích v ZŠ Pouchov, po, st 15.00 – 17.00, út, čt 16.00 – 19.00, nebo na tel.: 723 77 33 19.