Mimo obvyklých bodů jednání jako zpráva o činnosti a hospodaření budou projednány i novinky, které mají vazbu na přijetí novely stanov ČSTV v listopadu 2011 a jejich prováděcího předpisu z valné hromady 28. dubna letošního roku.

Na základě přijaté novely stanov se krajská sdružení přejmenovávají na organizace, a tak i naše krajské sdružení ponese nový název Krajská organizace ČSTV Královéhradeckého kraje.

„V rámci otevření se celému tělovýchovnému prostředí počítá ČSTV i s vytvořením Servisních center sportu, která by měla nabídnout servis nejen členským subjektům uvnitř ČSTV, ale i subjektům mimo, jako jsou například Sokol, Orel, ČASPV a podobně. V čele těchto center  by měli stát manažeři," uvedl Jiří Pekař, předseda Krajské organizace ČSTV Královéhradeckého kraje.

Celá organizace má v současnosti 96 271 členů a v 1201 oddílech zabezpečuje tělovýchovný  proces okolo 18 tisíc trenérů, cvičitelů a rozhodčích, vesměs dobrovolných. Oddíly jsou sdruženy v 608 tělovýchovných jednotách.

Na nadcházející valnou hromadu je pozváno čtyřiatřicet sportovních svazů a pět regionálních okresních sdružení, která byla dříve vedena jako komory. Na této valné hromadě obě bývalé komory budou mít stejný počet delegátů s hlasem rozhodujícím a budou hlasovat společně.

Valné hromady se jako host zúčastní hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a za ČSTV Marek Hájek, jenž byl v dubnu zvolen novým místopředsedou ČSTV.