Na sklonku roku 2009 se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruované kuželny Klubu kuželkářů Zálabák ve Smiřících. Mezi hosty byli mimo jiné Jiří Jančálek (předseda České kuželkářské asociace), Jiří Pekař (předseda Krajského sdružení ČSTV), Stanislav Nosek (předseda krajského svazu kuželek), Roman Chlebníček (předseda KK Zálabák Smiřice) a další.

Úvodní proslov přednesl předseda výkonného výboru Klubu kuželkářů Zálabák Smiřice Roman Chlebníček, jenž poděkoval všem sponzorům, kteří se podílejí na činnosti klubu.

„Kuželky se hrály ve Smiřicích odedávna, ale organizovaně se začalo koulet od roku 1938.“ těmito slovy začíná kniha 50 roků kuželkářského sportu ve Smiřicích autorů Zdeňka Runkase a Bohumíra Šmejdy, doplněná Jaroslavem Hažvou, s podtitulem Dvanáct let ze sedmdesáti. Zdejší klub nyní píše další historickou etapu po sedmdesáti letech, a to komplexní vnitřní přestavbu.

V roce 2009 se událo mnoho podstatných změn v životě kuželny. Byl zvolen nový výkonný výbor klubu, dány základy pro poskytnutí dotace na rekonstrukci kuželny. Po půlroční přípravě dokumentace (obsahuje téměř dvě stě listů) došlo na samotnou rekonstrukci v období říjen až prosinec.
Celková hodnota nově zrekonstruované kuželny činí 614 546 korun.

Posláním klubu je zabezpečit sportovní vyžití jak samotným členům, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti. Hlavním cílem je výchova mladé generace a její zapojení do činnosti klubu.

Smiřičtí kuželkáři se mohou pochlubit touto výchovou, neboť v jejich řadách působil člen prvoligového oddílu SKK Primátor Náchod a člen užšího kádru reprezentace ČR Jaroslav Hažva ml.

Nemalé úkoly stojí před klubem v nejbližším období, a to získat pozemky v okolí kuželny do vlastnictví, zabezpečit dostatek finančních prostředků pro nový „kabát“ kuželny, která si to rozhodně zaslouží.

V závěru přišlo na řadu slavnostní přestřižení pásky. Po něm následoval historický moment – první hod na nově zrekonstruované dvoudráze, který pro〜vedli nestor klubu Bohumír Šmejda (89 let) s Václavem Prokopem. Tečkou slavnosti byly společenské hry na dvoudráze i mimo ni. (ld)