Předsedou se stal opětovně Marek Pakosta, který se mimo jiné jako hráč beach volejbalu v roce 1996 zúčastnil olympiády v Atlantě. Do jedenáctičlenného statutární orgánu výboru Českého volejbalového svazu byl zvolen také Jakub Lejsek, člen Slavie Hradec Králové.

Na úrovni kraje byl zvolen rovněž nový výbor, šéfovat mu bude znovu Václav Nidrle, který je úzce spjat s legendárním turnajem volejbalová Dřevěnice. Nově vytvořený úsek mládeže krajského svazu si dal za hlavní úkoly propojení školního volejbalu s projektem ČVS „Základní škola volejbalu“ formou pravidelných kempů Benjamínků ve všech okresech, podporu propagační a náborové činnosti a také pravidelné vzdělávání talentovaných trenérů.

NOVÝ VÝBORKRAJSKÉHO SVAZU

Předseda: Václav Nidrle (zvolen do funkce Valnou hromadou Královéhradeckého krajského volejbalového svazu); místopředseda a člen úseku mládeže: Jakub Lejsek; hospodář: Jiří Kmoníček; předseda disciplinární komise: Ladislav Ott; předseda trenérsko-metodické komise: František Pluhař; předseda komise rozhodčích: Václav Anděl; předseda komise mládeže a člen úseku mládeže: Tomáš Jirásek; člen úseku mládeže: Luděk Ruprich; sekretář, předseda sportovně-technické komise soutěží dospělých a předseda komise společenského významu: Jaroslav Vik.

FUNKCIONÁŘ Václav Nidrle.FUNKCIONÁŘ Václav Nidrle.Zdroj: Josef Hlaváček

(jl, ld, pt)