Královéhradecká krajská organizace ČSTV spolu s Deníkem, Královéhradeckým krajem, agenturou ČOK CZ a VŠK KHK vyhlásily anketu Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2012.

Otázky ohledně populární ankety zodpověděl Jiří Pekař, předseda VŠK KHK a předseda KH KO ČSTV.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční ve středu 3. dubna od 19 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

V loňském roce v anketě zvítězil David Kostelecký, sportovní střelec z Dukly Hradec Králové.

Kdo může podávat návrh na nominaci do ankety?
Jakákoliv fyzická a právnická osoba. Jednoznačně převažují nominace největších neziskových organizací ve sportu, jako ČSTV, Sokol, Asociace sportu pro všechny, Orel, Autoklub, Střelci, Invalidní sportovci. Ze 150 tisíc členů sportovních organizací kraje je z čeho vybírat.

Jsou nějaká omezení a výjimky?
Především musí mít klub sportovce sídlo v našem kraji. Potom v kategorii mládeže věk devatenáct let dosažený v roce 2012. V kategorii J (osobnosti sportovních svazů) podávají návrhy pouze krajské sportovní svazy. Nově v kategorii A, to jsou jednotlivci dospělí, může být podán návrh na sportovce, který má kraji trvalé bydliště a jeho sportovní klub  působí mimo náš kraj či ČR.

Jaký je termín podání návrhů?
Termín pro odevzdání anketních formulářů je stanoven na 31. ledna. Formuláře jsou k dispozici na www.cstv.cz/kshk , nebo na požádání zašleme poštou.

A co mládež – jsou různé názory na věkovou kategorii?
V kraji působí 25 sportovních svazů, které mají licenci KH KO ČSTV  a každý z nich má svá pravidla pokud jde o stanovení věkových limitů mládeže. Pro vyhodnocení platí  věk 19 let dosažený v roce 2012.

Můžete se zmínit o kategorii G – zásluhy o reprezentaci kraje?
Kategorie je určena k vyhodnocení sportovců, kteří ač pochází , nebo žijí v našem kraji působí ve sportovních uskupeních mimo náš kraj či mimo Českou republiku. Hodnocena bude účast na akcích, které nejsou srovnatelné s dlouhodobými, anebo jednorázovými  soutěžemi vyhlašovanými sportovními svazy.

Do ankety se mohou zapojit i čtenáři Deníku?
Ano mohou, půjde o čtenářskou anketu, které se může zúčastnit každý, kdo vyplní originální anketní lístek zveřejněný několikrát na stránkách Deníků.

Vysvětlete nám postup při konečném zpracování návrhů z podaných nominací?
Sejde se jedenáctičlenná výběrová komise, jejíž každý člen bodově ohodnotí nominované sportovce. Z toho vzejde vítěz ankety a také pořadí v kategoriích. Mimo kategorie čtenářů Deníku, která podle došlých kuponů bude vyhodnocena redakcí Deníku.

Můžete prozradit, kdo jsou členové výběrové komise?
Jde o sportovní odborníky, zástupce médií, aktivní sportovce a dlouholeté pracovníky v tělovýchově a sportu.

Kdy se můžeme těšit na  vyhlášení sportovců za náš kraj?
Galavečer se uskuteční ve středu 3. dubna od 19 hodin ve velkém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Program potrvá asi dvě hodiny. Podrobnější informace ke galavečeru budou zveřejněny v Deníku a v rozhlase.

Co byste vzkázal sportovním organizacím, klubům, sportovcům a sportovní veřejnosti?
Chtěl bych požádat sportovní  funkcionáře a trenéry, aby neváhali se zasláním  nominací svých svěřenců, a ocenili jejich celoroční výkony a úspěchy. Apeluji na sportovní odvětví, která nemají ustaveny krajské svazy, respektive sportovní svazy nemající licenci KH KO ČSTV, aby své přihlášky podávaly přes příslušné TJ  a sportovní kluby. Připomínám, že neúplně zpracované formuláře  pro kategorie A–G,  například  bez uvedení hodnoceného výkonu sportovce  a požadovaných kontaktních údajů, budou vyřazeny.