Tváří turnaje se stal bývalý hokejista a nyní televizní expert David Pospíšil. Nadační fond Aquapura pomáhá pacientům s poruchou srážlivosti krve, tzv. tromboembolickou nemocí a Leidenskou mutací krve. Cílem je zvýšení kvality péče poskytované pacientům s poruchami srážlivosti krve. Dovybavuje především hematologická oddělení nemocnic lékařskými přístroji a speciálními laboratorními sety, které napomáhají při monitorování krve pacientů na antikoagulační léčbě.