Anketní formuláře a kritéria pro vyhlášení najdete na webové stránce kolegium.khk.sweb.cz, osobně si je můžete vyzvednout na sekretariátu KH KO ČUS, U Koruny 292, 500 02 HK, nebo je na požádání zašleme e-mailem. Uzávěrka pro doručení návrhů je 15. ledna 2018.

Slavnostní vyhlášení ankety, kterou pořádají KH KO ČUS, KHK, Deník, Všesportovní kolegium KHK a agentura Sport Action, se koná 27. března 2018 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové (19.00). Sledujte váš Deník.