Podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci, v občanském sdružení, které se zabývá sportovní činností. Navržena může být i fyzická osoba, provozující svou činnost na území města Hradec Králové!

Vyhlášené kategorie: Jednotlivci dospělí, kolektivy dospělých, handicapovaní sportovci, síň slávy, cena Fair Play. Doprovodnou akcí bude udělení ceny čtenářů Hradeckého deníku.

Nominujte sportovce dle výše uvedených kategorií za dosažené sportovní výsledky v roce 2008 (například za účast nebo přední umístění ve světových, evropských a domácích soutěžích). Do kategorie „Síň slávy“ lze navrhovat zasloužilé funkcionáře, výkony veteránů, bývalé vynikající sportovce a tzv. krajánky, odchovance našich klubů, kteří nyní působí mimo náš region.

Nominace musí obsahovat: Jméno a příjmení, rok narození (jednotlivci) + jméno trenéra; název kolektivu (kolektivy) + jméno trenéra; klubová příslušnost k TJ/ SK, sportovní odvětví; výčet sportovních výsledků a umístění v soutěžích roku 2008 (u „Síně slávy“ a „Ceny Fair Play“ uveďte podrobnější zdůvodnění vašeho návrhu).

Nominace zasílejte do 10. ledna 2009 na adresu: Okresní organizace ČSTV, Habrmanova 192, PS 22, 501 01 Hradec Králové; e-mail: cstvhk@centrum.cz.

Do výše uvedeného termínu můžete návrhy rovněž podávat přímo na internetové adrese www.ovcstv.hka.cz

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na galavečeru 13. března 2009 od 18 hodin v sále Filharmonie v Hradci Králové. Vstup bude zdarma!

Vzhledem k omezené kapacitě v sále Filharmonie (500) žádáme, abyste společně s nominacemi zaslali požadavek na počet volných vstupenek (upřesnění závazného počtu proběhne v závěru měsíce února 2009). Odběr vstupenek bude zajištěn na ČSTV nebo v inzertní kanceláři Hradeckého deníku ve Švehlově ulici.