Hradec Králové – Taekwondo je sport, který ve městě pod Bílou věží kvalitativně i kvantitativně každoročně stoupá vzhůru. Činnost TJ Sokol Hradec Králové je toho důkazem, což potvrzuje i předseda oddílu KAREL NOSEK, jenž se mimo jiné ohlíží za letošní vydařenou sezonou.

Jak hodnotíte uplynulou sezonu? Dopadla podle vašich představ?
Na jednu stranu kladně, ale stále je co zlepšovat. Český zástupce na olympijských hrách stále chybí (usměje se). Letošní sezonu jsme úspěšně zakončili druhým místem na Czech Open, které bylo otevřeným mistrovstvím České republiky, což v porovnání s minulým rokem je posun o čtyři příčky nahoru. V první polovině roku jsme se zúčastnili turnajů zařazených do Taekwondo extraligy, mezi které patří Cobra Cup, Aprílový turnaj, Scorpions Cup a již zmíněný Czech Open. Dále jsme byli na zahraničních turnajích Bratislava Open a Berlín Open. Zde naši nadějní závodníci získávali především zkušenosti. Výsledky nám ukázaly, že jdeme správným směrem. Ze zahraničí jsme přivezli i několik cenných kovů.

Kteří královéhradečtí taekwondisté patřili k nejlepším a kdo vás nejvíce překvapil svým výkonnostním vzestupem?
Nerad někoho vyzdvihuji. Taekwondo je sice individuální sport, ale za úspěchem každého jednotlivce je vždy práce a podpora celého týmu. Největších úspěchů v této sezoně zatím dosáhli Marek Říha (1. místo na Czech Open a 1. místo na Berlín Open), David Klouček (2. místo na Czech Open a 2. místo na Berlín Open), Adam Jochman (2. místo na Czech Open), Nicolas Leuenberger (2. místo na Czech Open a 3. místo na Berlín Open), Tereza Fabiánová (3. místo na Berlín Open), Jan Hypský (1. místo na Bratislava Open) a další. Díky již stabilnímu realizačnímu týmu a vedení oddílu je znát celkový výkonnostní vzestup všech závodníků a členů. Tímto bych chtěl všem poděkovat.

Vaši základnu neustále rozšiřujete. Proč by se noví zájemci měli k vám hlásit? Jaké jsou přednosti tohoto sportu?
Momentálně máme zhruba osmdesát členů, kteří trénují v pěti rozdílných věkových skupinách. V nejmladší tréninkové skupině, kde probíhá nábor dětí od čtyř let, máme velký zájem. Předností našeho oddílu oproti jiným je, že máme vlastní tréninkové prostory, což nám umožnil TJ Sokol Hradec Králové. Dále máme velmi zkušené trenéry, kteří jsou buď bývalí či aktivní závodníci. Každou tréninkovou skupinu vedou dva trenéři. Snažíme se o rovnováhu mezi trenéry, jeden je vždy hodný a jeden hodnější (usměje se). Již v minulosti jsem zmiňoval, že děti učíme kázeň a disciplínu. Ale hlavní předností tohoto sportu je, že se děti v dnešní době dokážou odpoutat od počítačů, telefonů či tabletů a dělají něco pro své tělo. Další předností je výborný kolektiv, za kterým jsou i rodiče sportovců. Nedávno jsme společně (závodníci i rodiče) absolvovali soustředění v Jeseníkách. Ten, kdo to nezažije, tak neví (usměje se).

Klub pořádá nábor
Hradec Králové - Oddíl TJ Sokol Hradec Králové Taekwondo WTF pořádá během celého září nábor benjamínků do svých řad. Děti ve věku od pěti do sedmi let každé úterý a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin (více informací na telefonním čísle 606 116 491) a děti ve věku od sedmi do devíti let každé pondělí a středu od 16 do 17 hodin (více informací na telefonním čísle 733 159 443). Tréninky jsou zaměřené na všeobecný rozvoj, koordinaci a obratnost dětí. Hravou formou se učí nejen základy techniky Taekwondo, ale i zdravému soupeření a respektu.

Čemu se u vás děti naučí a jaká je náplň tréninků?
Taekwondo jako takové učíme až od šesti let. Děti ve věku od čtyř do šesti let mají trénink založený na všeobecné přípravě (běh, hry, kotouly, skákání). V šesti letech se začínají učit základní techniky, které využívají při zápase. Hlavním zaměřením našeho klubu je příprava na sportovní zápas, jelikož jsme oddíl závodní. Děti začínají závodit právě od šesti let. Starší skupiny mají trénink zaměřený více specificky (rychlost, obratnost, boj atd.). Hlavním mottem našeho klubu je „závodit a vyhrát".

Co chystáte v nejbližší době?
V první řadě bude celé září probíhat nábor dětí do našeho oddílu, více informací je na našich webových stránkách www.taekwondohk.cz. Dalším milníkem je neděle 13. září a Nábřeží sportu, které pořádá Město Hradec Králové. Zde budeme vystupovat a také tu budeme mít vlastní propagační stánek. V sobotu 3. října pořádáme Sokol Cup, jeden z největších turnajů Taekwondo WTF v České republice. Koná se od 9 hodin ve sportovní hale Třebeš. Tento ročník mezinárodního turnaje je pod záštitou senátora Jaroslava Malého. Dále je podporován Královehradeckým krajem, Městem Hradec Králové a ČOS.