Dlouhodobé akce se zúčastnilo v městských lázních ve dvou etapách 30 žáků pod vedením dvou učitelů tělesné výchovy. Jednalo se převážně o zdravotně postiženou mládež a handicapované děti s kombinovanými vadami. Děti jsou většinou z neúplných a sociálně slabých rodin či z dětských domovů.

Plavecký výcvik měl sportovně relaxační charakter. Účastníci se naučili splývat, potápět a každý nyní uplave alespoň 25 metrů vcelku. Výcvik byl ukončen závody. Nejúspěšnější děti pojedou na jaře dokonce na krajský přebor do Chrudimi, který proběhne pod hlavičkou Českého svazu mentálně postižených sportovců.

Děti i jejich rodiče s díky přijali podporu Magistrátu města Hradec Králové při této akci, což výrazně pomohlo organizátorům k zabezpečení plaveckého výcviku. Všichni doufají, že podobné akce se bude dařit uskutečňovat častěji, jelikož zdravý pohyb je vždy zapotřebí.