Královéhradecká krajská organizace České unie sportu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, agenturou Sport Action, Deníkem a Všesportovním kolegiem KHK vyhlašuje tradiční anketu: Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje za rok 2016.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 28. března 2017 od 19 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Loňské prvenství obhajuje atlet Michal Desenský ze Sokola Hradec Králové. Informace o letošním ročníku ankety podal Jiří Pekař, předseda VŠK KHK a místopředseda KH KO ČUS.

Kdo může podávat návrh na nominaci do ankety?
Jakákoliv fyzická a právnická osoba. Jednoznačně převažují nominace největších neziskových organizací ve sportu, jako jsou ČUS, Sokol, Asociace sportu pro všechny, Orel, Autoklub, střelci, invalidní sportovci, sdružení sportovních svazů, Klub českých turistů… Vybíráme z cca 150 tisíc členů sportovních organizací kraje.

Jsou nějaká omezení a výjimky? Například ve vyhlašování mládeže se různí názory na věkovou kategorii…
Především klub sportovce musí mít sídlo v našem kraji. Potom u mládeže věk v kategorii B1 15 let dosažený v roce 2016, v kategorii B2 19 let, dosažený v roce 2016. V kategorii J (osobnosti sportovních organizací) podávají návrhy pouze krajské sportovní organizace a Klub českých turistů za činnost při značení turistických cest.

A jsou také nějaké novinky?
Nově v kategorii A, což jsou jednotlivci – dospělí, může být podán návrh na sportovce, který má v kraji trvalé bydliště a jeho sportovní klub působí mimo náš kraj i Českou republiku.

Jaký je termín podání návrhů?
Termín pro odevzdání anketních formulářů je stanoven na 31. ledna 2017. Formuláře jsou k dispozici na webové stránce VŠK KHK http://kolegium.khk.sweb.cz, osobně k vyzvednutí na sekretariátu KH KO ČUS, U Koruny 292, 500 02 HK, nebo je na požádání zašleme mailem.

V kategorii G budou vyhodnoceni sportovci za zásluhy o reprezentaci kraje. Kdo sem patří?
Kategorie je určena k vyhodnocení sportovců, kteří pocházejí nebo žijí v našem kraji, ale působí ve sportovních uskupeních mimo náš kraj, i dokonce mimo Českou republiku. Hodnocena bude účast na akcích, které nejsou srovnatelné s dlouhodobými, anebo jednorázovými soutěžemi vyhlašovanými sportovními svazy.

Do ankety se každoročně zapojují i čtenáři Deníku. Budou i letos volit svoji Hvězdu?
Ano. Hlasovat ve čtenářské anketě může každý, kdo vyplní originální anketní lístek zveřejněný na stránkách Deníku.

Vysvětlete postup při konečném zpracování návrhů. Kdo volí sportovce kraje?
Sejde se jedenáctičlenná výběrová komise, jejíž každý člen bodově ohodnotí nominované sportovce. Z toho vzejde vítěz ankety a také pořadí v dalších kategoriích. Samozřejmě mimo již zmíněné Hvězdy Deníku, kterou volí čtenáři.

Kdo tvoří výběrovou komisi?
Jde o sportovní odborníky, zástupce médií, aktivní sportovce a dlouholeté pracovníky v tělovýchově a sportu.

Co byste vzkázal sportovním organizacím, klubům, sportovcům i sportovní veřejnosti?
Žádám sportovní funkcionáře a trenéry, aby neváhali se zasláním nominací svých svěřenců a ocenili tak jejich celoroční výkony a úspěchy. Apeluji na sportovní odvětví, která nemají ustaveny krajské svazy, respektive sportovní svazy nemající licenci KH KO US, aby své přihlášky podávaly přes příslušné TJ a sportovní kluby. Připomínám, že neúplně zpracované formuláře pro kategorie A až G, například bez uvedení hodnoceného výkonu sportovce a požadovaných kontaktních údajů, budou vyřazeny.