Především o vytvoření podmínek, které přitáhnou ke sportovní aktivitě celou naši populaci, a vítězem se stává vlastně ten, kdo se v průběhu roku dokáže nejvíce zlepšit. Autoři projektu Robert Změlík a Roman Šebrle nevymysleli nic úplně neznámého, jen si vzpomněli na své začátky a na to, co je ke sportu přivedlo. Byl to Odznak zdatnosti, který dříve skvěle fungoval na základních školách. Společnými silami ho dopracovali na vyšší stupeň atraktivity a začali pracovat především s učiteli tělesné výchovy, kteří přenášejí tuto myšlenku na své žáky a umí je pro ni nadchnout.

Narodili jsme se proto, abychom vyhrávali. S tímto mottem fungují všichni úspěšní sportovci a bylo by dobré, kdyby si jej osvojilo co nejvíce těch, kteří se do projektu OVOV zapojí.

Kdo projekt OVOV poznal a vyzkoušel, tak vám řekne, že je to něco výjimečného. Stojí za ním více než 130 českých sportovních legend, ať už vítězů z minulých olympiád, jako Dana Zátopová či Jarmila Kratochvílová, tak i současní vítězové a účastníci z OH v Londýně.

Společně s nimi se organizuje během roku více než 300 akcí. Jsou to besedy na základních školách, městská a okresní kola, která nyní začínají a zúčastněné školy v nich bojují o postupy do krajských kol, a republikové finále.

Dalšími aktivitami v rámci OVOV jsou campy pro učitele, metodické semináře a školení. Nejen oba protagonisté si myslí, že není rozsáhlejší a dlouhodobější projekt s celou řadou podpůrných, motivačních a výchovných prvků.

Více informací na: www.ovov.cz; info@ovov.cz

Školy, ještě se můžete hlásit!
Ještě i nyní přihlaste žáky základních škol na okresní kolo Odznaku Všestrannosti Olympijských vítězů.

Přihlášky a veškeré informace zjistíte na www.ovov.cz nebo na info@ovov.cz.

Přihlášené školy budou bojovat o postup do krajského kola a republikového finále.

Republikové finále
Republikové finále se koná ve dnech 5. 8.9. 2013na stadionuEvžena Rošického v Praze na Strahově.

Na toto Republikové finále automaticky postupuje 1. a 2. družstvo z Krajského kola a dále 7 nejlepších družste vpodle získaných bodů do celkového počtu 35 družstev.

Postupují samozřejmě i jednotlivci a to 1. dívka a 1. chlapec z 15 Krajských kol v ročnících 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.

Dále postoupí i 10 nejlepších podle dosaženého výsledku v každé kategorii na základě učitelem odeslaného výsledku do 21.6. 2013.