Zpět k ostatním hrám. Devětadvacátý ročník tohoto ve světě ojedinělého festivalu nabídl také jednu premiéru. Jednalo se o průnik hry s názvem Hospodský kvíz. V anglicky mluvících státech je stálicí, když se o ní ví již čtyřicet let. V České republice se po pěti letech zabydlela a na Czech Open se konalo první mistrovství republiky ve hře, která je postavena na otázkách a odpovědích ze všech oborů lidské sféry.