Hlavní informace se týkaly základny, která čítá přes 1000 sportovců. Dále se informovalo o loňských významných akcích (soustředění volejbalistek ČR, MČR  v mod. gymnastice atd.). Zmíněno bylo fungování nových areálů v Orlické Kotlině a ve Farářství. Nechyběly i další informace a stanoven byl nový VV.

Nový výkonný výbor: předseda Jakub Lejsek, místopředsedové Milan Nejedlý a Kamil Podroužek, členové Jaroslav Vik a Tomáš Jansa. Nová revizní komise: Jiří Vaněk, Tomáš Douda a Marcela Šimůnková. Sekretariát: Martina Poláková a Blanka Michajlíková.

Nyní se připravují oslavy výročí 50 let založení TJ Slavia Hradec Králové (4. června). Podrobnější info na www.slaviahk.cz.   (tj, ld)

Plakát k příležitosti oslav 50 let TJ Slavia Hradec Králové