Vyhodnoceni budou:

A. 10 nejúspěšnějších sportovců z řad dospělých
B. 10 nejúspěšnějších sportovců z řad mládeže

věková hranice má omezení směrem nahoru, a to věk 19 let dosažený v roce 2009
C. 3 kolektivy dospělých
D. 3 kolektivy mládeže
E. 5 nejúspěšnějších trenérů, cvičitelů
F. 3 handicapovaní sportovci
G. 3 mimořádná ocenění/fair play
H. 3 sportovci podle hlasování čtenářů – Cena čtenářů Deníku
I . 3 sportovci z internetového hlasování
(podle rozhodnutí partnerů a výběrové komise)

Nejlepší sportovce, kolektivy navrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící na území Královéhradeckého kraje, zejména jednotlivé sportovní svazy a NNO sdružené ve Všesportovním kolegiu KHK, regionální sdružení ČSTV a vybrané TJ/SK, s přihlédnutím k těmto zásadám, a to ve skupinách výše uvedených.

1. Do hodnocení jsou zařazení sportovci registrováni v TJ/SK se sídlem v Královéhradeckém kraji, trenéři-cvičitelé působící na území KHK.

2. Předběžný návrh se podává na předepsaném formuláři, kde bude uvedeno jméno a příjmení sportovce, data narození, adresa bydliště, PSČ, členství v TJ/SK, ve kterém sportu a dále budou rozvedeny sportovní úspěchy v roce 2009 (neúplné formuláře budou vyřazeny). Zároveň bude uvedeno jméno trenéra navrhovaného sportovce. A dále kontaktní telefony na sportovce i trenéra.

3. Konečný výběr nejúspěšnějších sportovců provede komise, v níž budou zastoupeni zástupci pořadatelů, sponzorů a sportovců. Výběrová komise určí pořadí v jednotlivých kategoriích podle užšího nominačního seznamu – sestaveno z došlých návrhů. V hodnotící komisi bude přihlédnuto k požadavku, aby byl zastoupen minimálně jeden zástupce ze sportovních svazů za kolektivní sporty a jeden za individuální sporty.

Kritéria pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, kolektivů. Uvedená kritéria jsou vodítkem pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější sportovce roku 2009

A,B - jednotlivci - zisk medaile na MS,ME,univerziády ve všech druzích sportu
- účast a postup do finále na MS, ME a univerziády
- zisk medaile z MS, ME mládeže ve všech druzích sportu
- účast a postup do finále na MS, ME mládeže ve všech druzích sportu
- účast ve finále či medaile na EP, SP jednotlivců
- zisk titulu mistr ČR-kategorie dospělých ve všech druzích sportu
- zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu

C, D – kolektivy/družstva
kolektivem se rozumí minimálně 2 sportovci v daných soutěžích
- vítězství družstva na MS a ME ve všech druzích sportu
- účast a postup na MS a ME ve všech druzích sportu
-vítězství družstva v jednom ze světových nebo evropských pohárů ve všech druzích
sportu
- účast a postup do závěrečných světových nebo evropských pohárů ve všech druzích sportu
- zisk titulu mistr ČR kategorie dospělých ve všech druzích sportu
- zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu
- dlouhodobá účast v nejvyšších soutěžích ČR včetně pohárových soutěží ve všech druzích sportu

E – trenér, cvičitel
- osobní trenér (cvičitel) svěřence, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro jednotlivce
- trenér (cvičitel) kolektivu, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro sportovní kolektiv
- soustavná, úspěšná práce s mládeží
- kromě uvedených kritérií umístění dále ovlivňuje:
působení u reprezentace ČR mimo klubové povinnosti
členství a aktivní činnost v mezinárodních sportovních institucích a v ČR
publikační a lektorská činnost
- v případě cvičitelů je možné navrhnout kandidáta na ocenění za výsledky v soutěžích
masového a výkonnostního charakteru

F – handicapovaní sportovci
- účast a výsledky na deflympiádě
- účast a výsledky na MS , ME, v paralympijských disciplínách
- účast a výsledky na MČR v paralympijských disciplínách

G – mimořádná ocenění/fair play
- účast na akcích, které nejsou srovnatelné s dlouhodobými a jednorázovými soutěžemi
vyhlašovanými sportovními svazy (např. soutěže veteránů), tyto výsledky nebudou zahrnovány v kategoriích A až F

H – cena čtenářů Deníku – hodnoceni budou sportovci nebo kolektivy dle hlasování čtenářů Deníku

I – 3 sportovci z internetového hlasování, v případě zařazení této kategorie budou sportovci vybíráni ze všech nominací v kategoriích A až G

Závazný termín pro odevzdání je 20. ledna 2010, posílejte poštou na adresu KH KS ČSTV, U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové, mailem na khks.cstv@iol.cz , nebo předejte osobně na sekretariátu KH KS ČSTV.


Formuláře pro podání nominací jsou ke stažení na www.cstv.cz/kshk/formular_2009.doc a k vyzvednutí na KH KS ČSTV.

Z takto zaslaných jmen sportovců, kolektivů atd. bude sestaven nominační seznam, ze kterého výběrová komise určí pořadí v jednotlivých kategoriích.
Soutěž, kterou sleduje milion čtenářů Deníku, bude mít v Královéhradeckém kraji vyhlášení 30. ledna 2010 v Kongresovém centru Aldis, a.s. V doprovodném programu vystoupí řada známých umělců.

Generálním partnerem ankety je Česká spořitelna, a.s. Hlavními partnery krajské akce jsou: ČSTV, Královéhradecký kraj a Deníky. (pe, re)