Návrhy kandidátů, kteří žijí a sportují v Hradci Králové, můžete posílat nejpozději do 30. listopadu na e-mail: vyhlaseni.sportovcu@mmhk.cz, prostřednictvím České pošty nebo osobním podáním na adresu: Magistrát města Hradec Králové, Radka Coufalová, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Třída ČSA 408, 500 02 Hradec Králové.

Ze zaslaných kandidátů odborná komise (složená ze sportovních redaktorů deníků, předsedy Sportovní komise Rady města Hradec Králové, zástupce OV ČSTV a zástupců Magistrátu města Hradec Králové) ve spolupráci se sportovní komisí navrhnou a Rada města Hradec Králové vybere maximálně dvacet „Nadějí královéhradeckého sportu 2009“ a tři sportovní kolektivy, které budou bez určení pořadí vyhlášeny a oceněny.

Návrhy musejí obsahovat: jméno sportovce (žijícího a sportujícího v Hradci Králové, mladšího 18ti let) nebo název mládežnického sportovního kolektivu (s kmenovým sídlem v Hradci Králové); členství v TJ nebo sportovním klubu (název sportovního klubu); druh provozovaného sportu (sportovní odvětví a disciplínu); nejlepší sportovní výsledky roku 2009 (max. 3); jméno navrhovatele (popř. kontaktní adresu a telefonní číslo). (re)