Sbírají vavříny doma i v zahraničí, vychovávají děti a posouvají své výkony. Další úspěšný rok mají za sebou taekwondisté TJ Sokol Hradec Králové. Předseda oddílu Karel Nosek je s výsledky spokojený, jen by očekával větší podporuod svazu a také by pozměnil systém financování sportu.

Jak hodnotíte vystoupení svých svěřenců v letošním roce?
Pozitivně. Našim svěřencům se podařilo nominovat na největší vrchol roku ve svých kategoriích, tím jsou mistrovství Evropy kadetů a juniorů. Jmenovitě Adam Jochman a David Klouček. Další největší úspěch je udržení a složení týmu se stále rostoucí výkonností oddílu. Momentálně jsme již konkurenceschopní celé evropské špičce. Získáváme medailez velkých mezinárodních turnajů označených G-turnaje, což jsou turnaje, na nichž se sbírají body pro účast na OH.

Přesto, je někdo, kdo vás příjemně překvapil?
Celý oddíl… Zejména mladší svěřenci, kteří postoupili do starší věkové skupiny, která se již pravidelně účastní českých i mezinárodních turnajů. A musím říct, že opravdu nezaostávají. A jejich snaha je neskutečná. Samozřejmě nemalou zásluhu na tom mají i trenéři ve skupině přípravka - začátečníci, kteří tyto talentované sportovce takto dobře připravili.

Jedním z vrcholů byl i tradiční turnaj Sokol Cup, který v Hradci Králové pořádáte. Jak jste spokojen s jeho průběhem, účastí a výsledky?
S průběhem jsem byl maximálně spokojen. Organizace byla super, za to patří velký dík rodičům dětí, kteří nám pomáhají. Také naši trenéři byli bezkonkurenční. Ale na druhou stranu, co si neuděláme sami, to nemáme. Účast byla po několika letech slabší. Náš podnik patří dlouhodobě mezi nejlepší turnaje v České republice. Jsme zařazeni do TEM (Taekwondo extraliga mládeže) a NTLM (Národní taekwondo liga mládeže), což je seriál několika českých turnajů, kde sportovci sbírají za svá umístění body a na konci roku je vždy vyhlášen celkový vítěz TEM nebo NTLM. Jenže v letošním roce český svaz Taekwondo WTF schválil a povolil i další, souběžně konaný turnaj. Tohle nechápu…

Takže byste čekali větší podporu od svazu?
Určitě. Celkově podporaod některých ,,činovníků“ svazu a nejen svazu jako takového je na bodu nula. A vše spíše vede k horšímu než k lepšímu. A toto vše potvrzuje moje výše uvedená věta: Co si sami neuděláme, to nemáme. Přitom jsme byli vůbec první turnaj, kde se rozdělovaly Prize money - nejlepší oddíly dostaly finanční odměnuve výši 50 tisíc korun, což jsou za mě nemalé peníze.

A jak je to kupříkladu s podporou města a kraje?
Právě po několika letech jsme byli šťastní, že k nám zavítala návštěva z hradeckého městského magistrátu. Každoročně zasíláme pozvánky právě na město, dále na kraj, ČOS, ale moc návštěv jsme doposud nezaznamenali. Asi mají preference pro jiné sporty. Je pravda, že fotbal a hokej nejsme, ale tohle je problematika systému sportu v celé republice.

To jsou tedy hlavní problémy, s nimiž se potýkáte?
Jak už jsem řekl. Jedná seo nezájem určitých lidí a institucí o náš sport, potažmo oddíl. Pokud ale oni potřebují z naší strany pomoci, například půjčit tatami či zajistit exhibiční vystoupení našeho oddílu a podobně, tak to neváhají a chtějí.

Co je tedy třeba zlepšit?
Z mého pohledu je třeba zlepšit fungování celého systému okolo sportu. Nechápu, proč někteří berou nesmyslné peníze za to, že se z devadesáti minut zápasu dvacet minut válí na zemi… To je nuda. Mně chybí podpora menších sportů. V této oblasti bych začal a usiloval o spravedlivější přerozdělení peněz.

Čím byste nalákali nové členy, zejména děti, do svých řad?
U nás v oddíle jsme jedna velká rodina. Máme ke každému osobní přístup. Děti se u nás naučí všestrannosti, rychlosti, obratnosti a také slušnému chování… Občas se nám zdá, že i suplujeme učitele tělesné výchovy. Až osmdesát procent dětí má zkušenost z hodin tělesné výchovy pouze s hraním florbalu… A my to měníme.

Jaké plány máte na příští rok?
Pokračovat ve výše uvedeném a více přitvrdit (úsměv). Chceme se zaměřit na velké mezinárodní turnaje v Německu, Polsku, Belgii, Nizozemsku. A poslední turnaj, který je zařazen do TEM a NTLM, nás čeká v prosinci v Pelhřimově. (jt, kn)