Akce se konala v tělocvičně Speciální základní školy a Praktické školy za účasti deseti družstev. Pět týmů bylo z Čech, jedno družstvo ze Slovenska, tři z Polska a jeden celek z Německa. Vítězem se stalo polské družstvo Start Zielona Góra, na druhém místě se umístil německý celek BSW Mnichov a na třetí příčce skončil polský kolektiv Son Boleslawiec.

Klání tělesně postižených stolních tenistů O pohár města Hradec Králové.Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, Města Hradec Králové, České unie sportu, Českého svazu tělesně postižených sportovců a další vzácní hosté.

Cílem turnaje bylo seznámit veřejnost s problematikou zdravotně postižených sportovců a přesvědčit je o tom, že i zdravotně postižení občané jsou schopni, pokud se jim vytvoří potřebné podmínky, i přes svůj handicap provozovat sport na velmi dobré úrovni.

Lubomír Douděra