Jeho historie je velice pestrá, mimo jiné dva trnávečtí sokolové položili životy za II. světové války. Náčelník Josef Klváček padl coby válečný pilot RAF, cvičitel žactva Alois Bombera byl jako brněnský odbojář popraven v Berlíně. Sokolové v Trnávce zůstali aktivní i po zrušení organizace v roce 1952, nadále cvičili, hráli divadlo, podíleli se na výstavbě zázemí pro kulturní akce. I ve svobodných časech k sobě Sokol a Městečko Trnávka neodmyslitelně patří, jak potvrzuje VLASTIMIL STENZL, starosta jednoty.

Kde je těžiště aktivit trnáveckých Sokolů, jak ve sportovní, tak mimosportovní oblasti?
V rámci jednoty fungují tři sportovní oddíly, a to fotbalový, šachový a florbalový. Všechny hrají na úrovni okresních či oblastních soutěží. V oddíle všestrannosti se pravidelnému cvičení věnuje věrná garda a pro děti organizujeme dovednostní závody v hale a venkovní atletický čtyřboj. Doufám, že veřejnost vnímá všechny aktivity pozitivně. Snažíme se být nedílnou součástí života naší obce.

Jak jste na tom se zájmem místní veřejnosti o zapojení se do činnosti TJ Sokol?
Máme kolem stovky stabilních členů, asi třicet procent tvoří mládež. Věřím, že se členská základna může letos rozrůst v souvislosti se sletem. U nás je Sokol spolkem, který se snaží společenský život vést, je to i otázka rodinných tradic. Celé rodiny se zapojují do cvičení a jsou ochotny pomoci, když je potřeba.

Co může podle vašeho názoru dnešní Sokol nabídnout veřejnosti v obcích a městech?
Především střední a starší generace si vzpomene, že cvičení v sokole bývalo samozřejmostí a děti se na ně těšili. I současný Sokol nabízí provozování soutěžních i mimosoutěžních sportovních aktivit, pokud k tomu tedy má personální a materiální vybavení. Také však odlišné zážitky v podobě divadelních nebo folklorních souborů, pořádání kulturních a společenských událostí a podobně.

Letos se koná XVI. Všesokolský slet. Co si čeští sokolové slibují od příležitosti se takto prezentovat? Zapojí se do sletového dění vaše jednota?
Je to skvělá možnost se ukázat, a to nejenom formou hromadných vystoupení, která proběhnou i na oblastní a krajské úrovni. V naší jednotě má slet velmi silnou tradici, po znovuobnovení Sokola v roce 1990 pořádáme oblastní slety pravidelně. Sedm skladem u nás nacvičuje kolem stovky cvičenců a předpokládám, že na oblastním sletu v Městečku Trnávce, který se bude konat 26. května, bude cvičit na 500 cvičenců z celé Východočeské župy Pippichovy i dalších žup. Od roku 1994 vždy nacvičujeme na slet, zapojují se všechny věkové skupiny. V roce 2000 jsme uspořádali župní slet, který byl jedinečnou ukázkou sokolských tradic. Také na tomto případě jsme viděli, že nám přivedl nové cvičence do tělocvičny, takže pevně věřím, že i tentokrát z toho budeme moci do budoucna těžit.

Co vás jako představitele TJ Sokol v Městečku Trnávce nejvíce trápí, v jakých oblastech se potýkáte s problémy?
Většina sportovních dobrovolných organizací zažívá nelehké časy a tím nemyslím jenom shánění finančních prostředků na činnost. To je záležitost především dotačních programů, které jsou rok od roku administrativně náročnější a jejich vyřízení začíná vyžadovat takřka profesionální přístup. Minimálně stejně náročné je ale nalézt spolehlivé cvičitele a trenéry, kteří by správně motivovali ke sportovním aktivitám především u dětí. Je to také o komunikaci se školou a rodiči a tam vidím naše rezervy.

Nacvičované skladby:

Méďové (rodiče s dětmi)
Noty (předškolní děti)
Děti, to je hra! (mladší žáci a žákyně)
Cirkus (starší žáci a žákyně)
Siluety (dorostenky a mladší ženy)
Cesta (ženy a seniorky)
Borci (muži)