V hostinci U Šáfrů se za hojné účasti konala valná hromada TJ Sokol Hořiněves.

Jednání zahájil předseda TJ Sokol Otakar Rejfek, který přivítal Martina Zbořila (předseda OFS), Helenu Pavlíkovou (místostarostka Hořiněvsi), Jindřicha Fojtíka (Myslivecké sdružení Hořiněves), Václava Bouze (Hasičský sbor Hořiněves) a další hosty a členy TJ. Řízení valné hromady se poté ujal Milan Novák, místopředseda TJ Sokol Hořiněves.

Slavnostní část obstaralo přijímání nových členů nejmladších fotbalových benjamínků a blahopřání Janě Macháčkové k jejímu životnímu jubileu.

Obsáhlou zprávu o činnosti za rok 2011 přednesl Otakar Rejfek. Zmínil se o provedených opravách sokolovny i výrazném vylepšení sportovního areálu o nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem a hřiště na tenis. Hlavní událostí bylo slavnostní otevření tohoto sportovního stánku, uskutečnilo se 28. května. Od té doby se zde konala již řada velkých akcí.

Za oddíl kopané vystoupil Jan Hajtman.

Činnost nejmenších benjamínku zhodnotil Otakar Rejfek mladší.

Ke slovu se dostal i oddíl Sport pro všechny (R. Kozáková).

Přítomní se seznámili také s plánem činnosti na rok 2012 a na řadu přišla i tradiční diskuse všech účastníků.

Tečkou za dvouhodinovým rokováním bylo vystoupení předsedy OFS Hradec Králové Martina Zbořila, který poděkoval za pozvání a popřál všem radost nejen na sportovištích, ale i mimo ně.   (ld)