Návrhy kandidátů, kteří žijí a sportují v Hradci Králové, můžete posílat nejpozději do 31. prosince 2008 na e-mailovou adresu: vyhlaseni.sportovcu@mmhk.cz, prostřednictvím České pošty,
nebo osobním podáním na adresu: Magistrát města Hradec Králové, Radka Coufalová, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Třída ČSA 408, 500 02 Hradec Králové.

Vaše návrhy musí obsahovat: Jméno sportovce (žijícího a sportujícího v Hradci Králové, mladšího 18 let) nebo název mládežnického sportovního kolektivu (s kmenovým sídlem v Hradci Králové); členství v TJ, nebo sportovním klubu (název sportovního klubu); druh provozovaného sportu (sportovní odvětví a disciplína); nejlepší sportovní výsledky roku 2008 (max. 3); jméno navrhovatele (popř. kontaktní adresu a telefonní číslo). Návrhy, které budou obsahovat jméno navrhovatele a kontaktní adresu, budou zařazeny do slosování o drobné propagační předměty.