Byl dlouholetým redaktorem sportovního oddělení Pochodně, po roce 1989 se aktivně zapojil do transformace na moderní lokální deník - byl vedoucím redaktorem okresní mutace Hradeckých novin, později vedoucím distribuce. Volný čas věnoval tělovýchově - byl funkcionářem a trenérem ve volejbalovém oddíle v Plotištích nad Labem.

Čest jeho památce!