Kraji patří 199 míst, které pronajímá Atolu. Úřad využívá 50 míst. Dalších 226 stání, kde parkují rezidenti z náměstí, patří městu.

„Smlouva kraje s Atolem se nám nezdá výhodná ani pro jednu stranu. Dnes dostává kraj od Atolu za pronájem 199 parkovacích míst ročně dva miliony a kraj naopak platí za pronájem padesáti parkovacích míst pro potřeby úřadu jeden a půl milionu korun ročně. To považujeme za nevýhodné a chceme to změnit,“ řekl náměstek krajského hejtmana Vladimír Derner.

Hradecká radnice se jednání nebrání. „Zatím jsme neobdrželi nabídku. Až přijde, bude předložena zastupitelům. Určitě by ale nešlo o bezúplatný převod,“ uvedl mluvčí Václav Svoboda.

Šéf firmy Atol Dušan Čížek by se předání parkovacího domu nebránil. „Pro nás je ztrátový. Vloni to bylo 561 tisíc. Platíme také 800 tisíc ročně za energii a 900 tisíc za ostrahu, která má smlouvu s krajem. Když se smluvně zaručí, že nesníží počet míst pro veřejnost ve svůj prospěch, tak jim to necháme,“ řekl Čížek.

Snížení parkovného bude podle jeho slov pro kraj nevýhodné. „Místa v pivovaru částečně dotuje stání v ulicích. Rozdíl by musel jít z rozpočtu kraje. Navíc má kraj možnost parkovné svým zákazníkům a návštěvám mazat. Moc toho ale nevyužívá,“ dodal šéf Atolu. (raš)