Všem nebo aspoň některým zaměstnancům ho poskytuje 89 procent firem. Většinou spevným limitem na soukromé hovory. Vposkytování mobilu patří východočeské firmy keštědřejším vrepublice, přestože mobil firmy ve většině případů poskytují jen části zaměstnanců. Vzápadních Čechách například poskytuje telefon všem nebo některým zaměstnancům jen 71 procent firem.

Vyplývá to z průzkumu Vodafone Business Zoom zaměřeného na zaměstnanecké benefity, vněmž odpovídalo 402 manažerů nebo majitelů firem zcelé republiky.

Další závěry průzkumu pro firmy zvýchodních Čech (Královehradeckého a Pardubického kraje):

- Zfirem, které mobilní telefon poskytují, 29 procent neproplácí zaměstnancům žádné soukromé hovory. 19 procent proplácí soukromé hovory do 299 korun, 15 procent vrozmezí 300 až 499 korun, další 4 procenta proplácí 500 až 999 korun. Více než tisíc korun měsíčně nechá své zaměstnance soukromě provolat 6 procent firem. Zbylých 27 procent firem toleruje soukromé hovory, ovšem neudává přesnější částku, kterou mohou zaměstnanci provolat.

- Mezi nejčastější benefity patří stravenky. Ty letos všem zaměstnancům poskytuje 46 procent firem, dalších 15 procent poskytuje stravenky aspoň části zaměstnanců. 39 procent firem funguje úplně bez stravenek. Vtomto patří východočeské firmy spíše krepublikovému průměru. Nejštědřejší jsou vposkytování stravenek firmy ze severních Čech, 73 procent z nich poskytuje stravenky všem nebo aspoň některým zaměstnancům.

- Dalším lákadlem pro zaměstnance jsou třinácté platy. Ty všem nebo některým zaměstnancům dává 54 procent firem.

- 48 procent firem poskytuje měsíční benefity vcelkové hodnotě do 999 korun na zaměstnance. 28 procent firem dopřává benefity vrozmezí 1000 až 1999 korun, 13 procent od 2000 do 2999 korun a zbylých 11 procent více než 3000 korun. Tímto se řadí východní Čechy k regionům, které jsou kzaměstnancům středně štědré. Například ve středních Čechách dopřává na jednoho zaměstnance za měsíc benefity nad 3000 korun 24 procenta firem.