Jaká je aktuální situace okolo MotoGP příští rok v Brně?

Dorna vyškrtla Brno ze seriálu MotoGP na příští rok. Přestože jde pravděpodobně o nejvýznamnější sportovní akci u nás s dlouhou tradicí, stát si léta přehazoval žádost o dotaci jako horký brambor. Dnes už víme, že nám žádné ministerstvo nepřispěje. A to ani za rok 2020, kdy se jel závod bez diváků. Vyplacení příspěvku totiž Ministerstvo pro místní rozvoj podmiňuje i odjetím závodu příští rok, což se jeví jako nereálné. A to není názor jednoho člověka, ale většinová vůle Zastupitelstva města Brna, které souhlasilo s tím, že se MotoGP v Brně příští rok nepojede. Bez podpory státu nejsme schopni tuto akci pořádat. Navíc Dorna trvá na pro nás nesplnitelných finančních podmínkách na roky 2022–2026. Město čelí obrovskému propadu příjmů v důsledku celosvětové pandemie a razantního poklesu tuzemské ekonomiky. Nikdo navíc neví, jak dlouho tato situace potrvá. Rok? Dva? Tři? Budou opět zavřené hranice? Jely by se i další ročníky bez diváků?

Právě za jednání s Dornou Vás kritizuje jak ředitelka soukromého Automotodromu Ivana Ulmanová, tak i bývalý primátor Vokřál. Oni by podmínky pro zalistovací poplatek zvládli prý vyjednat lépe.

Osobně jsem hovořila s panem Ezpeletou, což je promotér závodů MotoGP, několikrát. Od začátku byly podmínky ze strany Dorny neměnné. Zalistovací poplatek na rok 2021 byl stanoven na 6 milionů eur. A v návrhu podmínek na roky 2022–2026 je částka zvýšená z původních 4,6 milionů eur na 9 milionů eur ročně. Tedy za nejbližších 6 let by šlo celkem o částku 51 milionů eur. V přepočtu to znamená téměř 1,4 miliardy korun. Prostor pro vyjednávání byl mizivý – reakce ze strany společnosti Dorna Sports byla sice zdvořilá, ale jednoznačná, tedy zhruba v tomto duchu: „Berte nebo nechte být. O jakékoliv jiné částce jednat nebudeme. Covid a vaše problémy s výpadky rozpočtů nás nezajímají. Zaplaťte tuto částku. Jinak máme na pořádání závodů několik náhradníků, kteří na naše podmínky přistoupí.“

Musíme se zodpovědně postarat o Brno a garantovat jeho fungování 365 dní v roce. Město se potýká s obrovským výpadkem příjmů. Částku 1,4 miliardy korun není odkud vzít. Tak to je.  Osobně mě to mrzí, MotoGP beru za jeden ze symbolů Brna, ale pokud budu volit mezi zajištěním veřejných služeb nebo motocyklovými závody, byť na nejvyšší úrovni, musím si zodpovědně vybrat chod celého města. Jsme tady pro všechny obyvatele Brna, nejenom sportovní fanoušky.

Pokud bychom zcela hypoteticky nasměřovali 1,4 miliardy korun k pětidennímu závodu, už slyším kritiky, že preferujeme soukromý automotodrom a soukromý byznys promotéra před zajištěním veřejných služeb. My musíme v této těžké době primárně zajisit elementární chod města – kvalitní a dostupnou veřejnou dopravu, dokončení rozjetých strategických dopravních staveb, péči o klienty v domovech pro seniory nebo opravy školek a škol. To je to, co se od nás očekává.

Navíc se k tomu po letošním ročníku přidaly stížnosti na kvalitu dráhy, kde je nutná také kompletní rekonstrukce povrchu a předělání čtyř únikových zón. Předběžné kalkulace hovoří o dalších nákladech minimálně 100 milionů korun.

Ale privátní Automotodrom tvrdí, že si chtěl vzít úvěr na rekonstrukci dráhy. Mohli se najít sponzoři…

MotoGP byla ztrátová vždy. Nejenom před tím, než město Brno a Jihomoravský kraj založili pro pořádání akce Spolek pro MotoGP. Za mého působení jako primátorky Brna se příspěvek města na MotoGP podstatně zvyšoval. Z 15 milionů korun v roce 2018 jsme se dostali na 23 milionů vloni a pro roky 2020–2021 jsme byli připraveni, i přes letošní výpadek příjmů ze vstupného, protože se jelo bez diváků, uvolnit 60 milionů korun. Příspěvek státu v posledních letech kolísal – v roce 2017 přišlo 67 milionů korun, o rok později 39 milionů, v roce 2019 to bylo 55 milionů a za odjetý ročník 2020 nedostaneme nic.

Hovořit o sponzorech v době, kdy firmy bojují s poklesem poptávky a o samotné přežití, je iluzorní. Omlouvám se za možná příliš příkrá slova, ale ten, kdo to tvrdí, neví, o čem mluví. Neexistuje jediný dokument směrem ke Spolku či k městu ze strany společnosti Automotodrom Brno, že si vezme úvěr na rekonstrukci dráhy. Není znám ani rozpočet. A není známo, jestli vůbec jsou některé práce, zvláště úpravy únikových zón, vůbec realizovatelné.

Bývalý primátor Vokřál hovoří o ztrátě 300 milionů korun pro město…

Při veškeré úctě k mému předchůdci ve funkci musím říct, že to tak není. Pokud pomineme peníze ze vstupného, které použije Spolek například na úhradu pronájmu okruhu, kompletní technické a organizační zajištění závodů, na propagaci a částečně také na úhradu zalistovacího poplatku, tak většinu dalších příjmů ze závodů tvoří daně a poplatky z útraty diváků, kteří do Brna přijedou a nějakou dobu na okruhu a v jeho velmi blízké okolí, tedy především v kempech, pobývají. A pouze menší část těchto daňových příjmů se prostřednictvím rozpočtového určení daní vrací zpět městu a kraji. Brněnskému cestovnímu ruchu sice nějaké příjmy vypadnou, ale v době, kdy nevíme, kdy a jak bude možné bezproblémově cestovat přes hranice, jsou to opravdu pouze dohady.

V únoru byl odhadován růst HDP v ČR dvě procenta. Dnes ČNB odhaduje pokles více než sedm procent. Nikdo neví, jak tento pokles bude dlouho trvat. Jak dlouho bude trvat pokles příjmů obecních rozpočtů. Spousta zásadních neznámých pro podpis jednoho velkého závazku. A 300 milionů korun? Tato čísla jsou opravdu zcela mimo realitu prosince 2020.

Vy se tedy domníváte, že podpora státu je nedostatečná?

Ano. O těch číslech vedeme celý tento rozhovor. Dovolím si ještě upozornit na dvě skutečnosti. Ani bývalý primátor Vokřál, přestože byl ze stejného politického hnutí jako bývalý ministr financí a dnešní předseda vlády, nedokázal od státu pro MotoGP získat více peněz. Naopak, příspěvek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 39 milionů korun na rok 2018 byl jednoznačně nejnižší za roky 2016–2019. A právě on inicioval vznik ekonomické analýzy, která jednoznačně prokázala, že větší část příjmů z brněnské velké ceny získává stát.