„Jde o kiosek, který bude sloužit především studentům a podle toho vypadá i sortiment. Kromě našich výrobků – obložených baget, salátů, polévek – tam studenti mohou koupit různé druhy kávy, čaje, horké čokolády," vypočítává Hana Šimáčková ze sdružení Skok do života.

Otevírací doba bude denně od 7.30 do 14 hodin.

„Otevření nového Bistra v budově školy přímo ve městě je svědectvím živé a prohlubující se spolupráce," potvrzuje  i Jana Novotná z obchodní akademie.

Studenti školy, z její stěžerské části, docházejí totiž do sdružení na praxi.

Ti nejaktivnější jsou v současnosti dokonce zaměstnanci této instituce.

Pásku slavnostně stříhaly ředitelky školy a Skoku do života spolu se zástupci studentů.