Broumovské strojírny Hynčice kousek od města Broumova jsou příkladem firmy z náchodského regionu, která má v současné době finanční problémy. Společnost se zabývá strojní výrobou pro tiskařská odvětví.

Propouštěli a ještě propouštět budou

„Pokles zájmu našich největších odběratelů jsme zaznamenali už v prosinci a už v té době došlo k prvnímu propouštění,“ sdělil Deníku výkonný ředitel strojíren Martin Šafránek, který na začátku ledna nahradil předchozího ředitele. Z firmy, která zaměstnává přes 170 lidí, muselo 15 zaměstnanců odejít. Došlo tak podle slov k pročištění fabriky od lidí, kteří nebyli zase až tak potřební. Další propouštění prý zaměstnance Broumovských strojíren ještě čeká. „Kolik lidí bude muset během ledna odejít ale v současné době ještě nevíme. Budou propuštěni někteří pomocní (režijní) a technicko – hospodářští pracovníci,“ uvedl ředitel.

Snižují náklady na provoz fabriky

Aby se fabrice snížily celkové náklady na provoz, rozhodlo se její vedení, stejně jako vedení některých dalších firem, k tomu, že někteří zaměstnanci byli v prosinci každý pátek doma se šedesátiprocentní mzdou. Na nový rok si zaměstnanci „užili“ volna o týden déle.

Dalším krokem, jímž Broumovské strojírny prošly, bylo sestěhování výroby do menších prostor. „Všude se topilo a svítilo, což je na celkových nákladech opravdu znát. Jenom teplo v celé fabrice nás stojí měsíčně půl milionu z celkových nákladů kolem tří a půl milionu korun,“ prozradil Martin Šafránek.

Broumovské strojírny Hynčice také spolupracují s Úřadem práce. Mají domluvenou schůzku pracovníka Úřadu práce se zaměstnanci továrny. Na ní budou lidem předkládány možnosti, jak se na trhu práce uplatnit.

„Podle mě bude tento rok pro firmy těžký a ten příští možná také. Nejsme sice před krachem, ale víme, že musíme být stále v pozoru. Hledáme další odbytiště našich výrobků a už teď to vypadá, že se naše situace do budoucna zlepší. Některé firmy budou možná končit, potom se budeme snažit, abychom je případně dokázali zastoupit a získat tak další zakázky,“ dodává ředitel Broumovských strojíren Martin Šafránek.