Zkrachovalá cestovní kancelář Tomi tour zvedla vlnu pochybností o tom, jak poznat seriózní subjekt na poli cestovního ruchu a jak nebýt tím pádem vystaven riziku, že se klient stane obětí krachu. Mnoho lidí řeší otázku, jak ochránit svou dovolenou a peníze do ní vložené. „Vybírám si takovou kancelář, se kterou už mám nějakou zkušenost a která je známá. Ale člověk bohužel nikdy neví, co se může stát,“ říká Radka Čižinská z Potštejna, která se na dovolenou teprve chystá.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) hodlá za tímto účelem vytvořit veřejně přístupné hodnocení (rating) všech cestovních kanceláří v České republice.

„Krach cestovní kanceláře Tomi tour jasně ukázal obrovský problém. Veřejnost nemá šanci si zjistit drtivou většinu interních informací, které vedou následně ke krachu cestovní kanceláře či stížnostem,“ uvedl v tiskové zprávě pro média Tomio Okamura z AČCKA.

Asociace má k dispozici neveřejné informace týkající se cestovních kanceláří a agentur, k nim ovšem nemají přístup potenciální klienti těchto kanceláří a Asociace je z důvodu hrozící žaloby ani naplno zveřejnit nemůže. Koncepce připravovaného projektu je zatím taková, že Asociace vyzve všech téměř 950 cestovních kanceláří, aby se připojily, a bude u nich posuzovat jedenáct kritérií značících určité problémy.

V případě, že daný subjekt bude splňovat kombinaci tří až čtyř těchto kritérií, jedná se už o do určité míry rizikovou kancelář. Na webu Asociace se pak veřejnost bude moci dozvědět nikoliv hodnocení jednotlivých kritérií, ale neustále aktualizovaný seznam důvěryhodných kanceláří, tedy těch, které nesplňují zmíněná riziková kritéria.

Jak dále uvádí Okamura, Asociace bude na dolaďování návrhu spolupracovat i s Ministerstvem pro místní rozvoj a ráda by kompletní zveřejnění realizovala pro příští sezonu. Ošetřit to, aby uvedené informace byly korektní, bude podle Okamury velice náročné z technického i z etického hlediska.

Další profesní sdružení v oblasti cestovního ruchu, Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR), nezaujímá ohledně otázky, zda klintům poskytovat nějakou další garanci tak radikální postoj: „Krach ke svobodnému podnikání patří a podstatou je, jak je ochráněn klient. V cestovním ruchu je klient chráněn zákonem tak, jako u žádného jiného spotřebitelského sektoru a kanceláře jsou povinně pojištěné proti úpadku,“ řekl mluvčí ACK ČR Jan Papež.

„Jsme zásadně proti názoru, že když subjekt není členem asociace, že to o něm něco negativního vypovídá. Pokud ovšem členem byl a byl vyloučen, může to být pro klienty určitý signál, že něco není v pořádku.“ dodává Papež.

Plán AČCKA hodlá oslovit všechny cestovní kanceláře bez ohledu na členství v některé z českých asociací a doufá, že tento systém pomůže celkově zkvalitnit služby v cestovním ruchu.

KATEŘINA ŘEHOŘOVÁ