Květnová bilance vykazuje stálý přebytek již od roku 2004. Vlivem posílení koruny vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji. Bilance se zlepšila zejména v obchodě s minerálními palivy a také s průmyslovým spotřebním zbožím. Naopak k zhoršení došlo v obchodu s polotovary, chemickými výrobky, potravinami a živými zvířaty. Vývoz strojů a dopravních prostředků se zvýšil celkově o 11,8 procent, z čehož nejvíce rostl vývoz telekomunikačních zařízení a výpočetní techniky.