Jde zejména o místní poplatky, prominutí nebo snížení nájemného těm, kteří podnikají v městských nebytových prostorech. „Od 1. července tak nebude například zpoplatněno umístění prodejních stánků nebo zahrádek u restaurací, zároveň se nebude platit za zábor veřejného prostranství při pořádání kulturních a sportovních akcí,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

„Další pomoc je zaměřena na podnikatele, kteří mají od města pronajaté prostory sloužící podnikání. Dojde tak ke snížení nájemného nejen za měsíce, ve kterých byl vyhlášen nouzový stav, ale až do konce letošního roku,“ pokračuje starosta.

„Chtěli jsme pomoci podnikatelům v městských prostorách, na které ekonomicky negativně dopadla koronavirová pandemie, a dát jim čas, aby se z krize alespoň trochu vzpamatovali a nemuseli např. propouštět nebo své podnikání zcela ukončit. A úprava nájemného, kterou pomůžeme hned několika desítkám subjektů, je tím nejlepším způsobem.“ Úprava nájemného bude pro město letos znamenat výpadek v rozpočtu ve výši zhruba milion korun.