Co říká odborný slovník?
V tržním smyslu značí platební bilance běžný nepřerušovaný vztah dvou platebních toků směrem dovnitř a ven, kterých se daná země nepřetržitě účastní. V účetním smyslu je platební bilance statistickým výkazem veškerých zahraničních transakcí dané země během určitého časového úseku. Platební bilanci tvoří běžný účet, finanční účet a změna devizových rezerv.

Vysvětlení pro děti
Platební bilance porovnává všechno, co se ze státu vyvezlo a co se do něj dovezlo. Podle toho, je-li platební bilance státu v přebytku (kladná) nebo ve schodku (záporná), vyvíjí se hodnota (kurz) platidla. To znamená, že se s vývojem platební bilance vyvíjí i cena zboží a služeb a s ní také možnosti vývozu a dovozu zboží. Celá ekonomika se pak vlastně vyvíjí podle platební bilance a to zvláště u ekonomiky, která je na vývozu značně závislá. A to o Česku určitě platí.

Ale abychom uvedli, co se do platební bilance státu (ale obdobně i u jednotlivce) započítává. Jak jsme si už řekli, je to především prodej (vývoz a dovoz) veškerého zboží. Pro jednoduchost uveďme například automobily, porcelán, televizory, počítače a podobně. Dále jsou to služby jako třeba doprava a cestovní ruch. Z finančního pohledu se do bilance počítá vývoz a dovoz kapitálu. To mohou být třeba investice, koupě a prodej akcií a nemovitostí, půjčky, ukládání peněz v zahraničních bankách. Nedají se opomenout ani zahraniční důchody a různé finanční převody.

A abychom vysvětlili význam platební bilance na kurz koruny respektive na ekonomiku. Pokud je ve schodku, dovozci potřebují prodat české koruny za zahraniční měny. Nabídka korun bude vyšší než poptávka po nich, hodnota koruny poklesne a české zboží bude v zahraničí levnější. Čeští exportéři tedy budou moci vyrobit a vyvézt více zboží. Dovezené zboží bude ale dražší. Pokud bude platební bilance v přebytku, pak bude situace opačná. Dovezené zboží bude levnější, ale cena českého zboží v zahraničí stoupne a tudíž jeho vývoz zřejmě bude obtížnější. Je-li platební bilance v rovnováze, kurz koruny se měnit nebude.

Pro lepší pochopení je dobré ještě upozornit, že platební bilanci může stát alespoň dočasně ovlivňovat využitím svých devizových rezerv, kterými může snižovat schodek platební bilance státu.

ZEPTALI JSME SE DĚTÍ: Co je to platební bilance?

Kassius Kubový, 3 roky, Němčice
Platební bilance je fotbalista, co je na hokeji a má číslo deset.

Scarllet Hrušková, 10 let, Police nad Metují
To je nějaká bilance, která má něco společného s nákupem a prodejem, asi přehled toho, co se prodalo a za co se zaplatilo… nějaká čísla.

Anna Černá, 11 let, Hořice
Bilance mi připomíná balancovat, tak je to třeba způsob, jak vyjít s penězi, kolik utratíme a kolik dostaneme.

Jiřík Odrobiňák, 6 let, Malé Svatoňovice
Je to jako by přišli lupiči do banky a bankéř se zeptal, zda chtějí uložit. A lupiči řeknou: Ne, chceme vybrat. Jako ukládat a vybírat a pořád mít co.

Aleš Horáček, 12 let, Hradec Králové
Jsou to záznamy o tom, kolik kdo dostane financí, jakou výši platu mají dostat zaměstnanci nebo kolik peněz má dostat firma.

(bav)