Co říká odborný slovník?

Outsourcing lze volně přeložit jako využití vnějších zdrojů a představuje smluvní vztah, kterým firma přenáší odpovědnost za nějakou část své funkční oblasti na externí zdroje. Prostřednictvím outsourcingu předává veškerou odpovědnost za firemní aktivitu (nebo její část) externímu dodavateli nebo výrobci. Jinak řečeno, je to vyčleňování činností a uvolňování vlastních zaměstnanců.

Vysvětlení pro děti

S outsourcingem se autor tohoto pojednání poprvé seznámil v jednom světoznámém průmyslovém podniku. Ten se zřekl výroby nástrojů, které potřebuje pro svoji náročnou a mimořádně kvalifikovanou produkci. Předal ji jiné sice méně známé, ale specializované firmě a sám přestal nástroje úplně vyrábět. Jak se ukázalo, měl k tomu dobré důvody.

Dnes už jsou důvody uplatňování outsourcingu všeobecně známé. Takovéto rozhodnutí obvykle má umožnit firmě, která přenechá svou vedlejší činnost, aby se mohla soustředit na svoji činnost hlavní a tak si ve svém oboru udržela konkurenceschopnost.
Velmi snadno se výhodnost outsourcingu dá vysvětlit na zcela konkrétních příkladech. Proč by se například světoznámý výrobce piva měl starat o výpočetní techniku, o údržbu komunikací nebo úklidovou službu. Podobně například není nutné, aby se špičkový výrobce autobusů staral o personalistiku a účetnictví, nebo provozoval strážní službu.

Velkou výhodou navíc bývá skutečnost, že náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší.
Outsourcing se ve větším měřítku ujal v osmdesátých letech minulého století. Pro mezinárodní koncerny, jako třeba Kodak nebo GM se stal součástí podnikových procesů pro vybrané podpůrné oblasti. V České republice se rozšířil nejdříve zřejmě v oblasti stravování třeba prostřednictvím firmy Sodexho.

ANKETA: Co je to outsourcing?

Pavel Hiršl, 11 let,Hradec Králové
Outsourcing je nějaká věc, kterou někdo udělá za někoho jiného.

Jiří Odrobiňák, 6 let,Malé Svatoňovice
To bude nějaké cizí slovo, asi auta, co jezdí závody?

Ondřej Klaban, 10 let,Češov
Zní to jako anglické slovíčko, je to nějaká automatická věc?

Lukáš Raplík, 15 let,Svitavy
Něco jsem o tom už slyšel, ale přesně nevím. Myslím, že to je něco jako dělba práce.

Maruška Zdvihalová, 3 roky,Hrobice
To nevíme, máme v rodině úplně jiné zájmy. (S odpovědí pomáhala maminka).

(bav)