Co říká odborný slovník?

Privatizace je převod hospodářských činností ze státního do soukromého sektoru, který se opírá o přesvědčení, že soukromé vlastnictví a řízení vede k efektivnější alokaci zdrojů než vlastnictví státní. Minimální formou je částečné odnárodnění, razantnější je prodej akcií privatizovaných podniků i zahraničním investorům.

Vysvětlení pro děti

Je to už přes dvacet let, co začaly selhávat teorie o tom, že je možné stavět ekonomický rozvoj světa jenom na komunistických ideálech. Ukázalo se, že člověka je možné motivovat k lepším výkonům účinnějšími způsoby. Současně se potvrdilo, že soukromý podnikatel většinou dokáže vlastní firmu řídit lépe, než když ji vede stát, šéfovaný navíc politickou stranou, která má na vůdcovství monopol.
Uvedeme-li to na příkladu bývalého Československa, vývoj tehdy vedl ke krachu takzvaného socialismu. Nová vláda v té době začala státní podniky privatizovat. Začala totiž malé a střední podniky přímo prodávat jednotlivým investorům, přesněji řečeno zájemcům, kteří byli schopni sehnat potřebné finanční prostředky.

Stát rovněž bezplatně rozdával privatizační kupony, za které čeští a slovenští občané mohli získat akcie (vlastnický podíl) i velkých podniků. Některé strategické podniky stát transformoval na akciové společnosti, jejichž vlastníkem se stal právě stát.

Na podporu privatizace vznikla v té době v prostoru východní Evropy i speciální ministerstva. V Československu to bylo ministerstvo privatizace, v Polsku ministerstvo pro transformaci vlastnictví, v Maďarsku Agentura pro státní majetek.

Obecný problém byl ale v tom, že v těchto státech nebyli tehdy občané, kteří by si mohli větší podniky nebo podíly v nich koupit, protože potřebné finance poctivým způsobem nemohli za socialismu naspořit. Dalším problémem bylo, že nebyly v platnosti zákony, které byly potřebné pro období rodícího se kapitalismu.

(bav)

ANKETA: Víte, co je to privatizace?

Jakub Ulman, 13 let,Opočno
Když je něco státu a pak to má někdo jiný, jeden člověk nebo pár lidí. Ale jak to získají, to nevím, to je asi ta privatizace.

Natálka Doležalová, 7 let, Zaječice
Co je to privatizace? Řekla bych, že to bude vybírání peněz od lidí.

Ladislav Cerman
, 11 let, Česká Třebová
Privatizace je, když státní firmy převedou do soukromého vlastnictví. U nás proběhla kupónová privatizace.

Scarlett Hrušková
, 9 let, Police nad Metují
Slovo privatizace jsem už slyšela. Napadá mě kupónová privatizace, ale nevím přesně, o co se jedná, asi o peníze…

Daniel Kosek
, 9 let,Pardubice
Co je privatizace, to fakt nevím. Asi to bude nějaká nemoc.