Co říká odborný slovník?

Brownfields ( braunfíldzs - anglicky hnědá pole) označuje opuštěná území, na kterých jsou například nefunkční průmyslové zóny, rozpadající se sídliště nebo nevyužívané dopravní stavby. Velmi často dosahují obrovských rozloh (uzavřené hutní závody, železniční trati nebo opuštěná kasárna) a často jejich existenci provázejí negativní sociální jevy jako krádeže, bezdomovectví a ekologické zátěže.

Vysvětlení pro děti

Možná jste už slyšeli, že ve světě dochází někdy k velkým ekonomickým změnám, které pak přinesou krach i velkých průmyslových podniků, jindy lidé prakticky zcela opustí i velká města, když v nich skončila činnost, pro kterou vznikla, nebo že někde uzavřou letiště, které se stalo pro provozovatele v důsledku změn nevýdělečné. Takové jevy nepochybně najdeme i v Česku. Po skončení komunistického režimu totiž nastalo mnoho podobných ekonomických, společenských i sociálních změn. Tak byla zavřena řada továren s těžkým, textilním a sklářským průmyslem, které nedokázaly konkurovat světu. Vojáci v důsledku světového vývoje opustili kasárna, která zůstala prázdná, lidé se stěhují za prací, v menších sídlech ubývá cestujících a průběžně se zavírají železniční trati nebo stanice. Pak nezbývá, než aby někdo vymyslel, jak podobné opuštěné a v určitém smyslu speciální stavby nebo areály dále využívat. Jejich mezinárodní název je brownfields podle hnědé barvy, kterou mají jejich obrázky na satelitních snímcích.

Naštěstí jsou u nás lidé přemýšliví a tak se pro mnoho podobných skanzenů minulosti nachází stále častěji nové využití. Asi nejsnadněji a nejčastěji se to daří u bývalých kasáren. Z těch v uplynulých létech vznikla mnohá architektonicky zajímavá sídliště, domovy důchodců, nebo průmyslové zóny pro drobné podnikatele a obchodníky. Najdeme ale i zcela překvapivá a naprosto neobvyklá řešení, jak se brownfields dají znovu využít. Tak například v přepravní nádražní hale může vzniknout výstavní nebo divadelní prostor. Jindy se podaří podobně přetvořit tovární budovu se starým speciálním technologickým zařízením třeba na technicky a kulturně zajímavé vzdělávací centrum. Ale někdy se podaří do staré továrny navrátit i jinou průmyslovou výrobu. Ekologicky uvažující odborníci při nové výstavbě dávají přednost přestavbě nebo náhradnímu využívání uvedených brownfields před zástavbou na „zelené louce“ (greenfields).

ANKETA: Co je to brownfields?

Antonín Janků, 10 let,Březová nad Svitavou
Brown je anglicky hnědá, field země, tak hnědá země. Ve městě by to mohl být opuštěný dům nebo továrna.

Jakub Ulman, 13 let,Opočno
Anglicky to je asi hnědé pole. Tak že by to bylo místo, kde neroste žádná tráva?

Ladislav Cerman, 13 let,Česká Třebová
Brownfields? To jsou třeba doly, skládky nebo poničené plochy, které potřebují zvláštní péči na obnovení.

Natálka Doležalová, 7 let, Zaječice
To jsem ještě nikdy neslyšela, ale z angličtiny vím, že ,,braun“ je hnědá, tak to asi bude něco hnědého.

Scarlett Hrušková
, 10 let,Police nad Metují
Brownfields je pro mě cizí pojem. Je to asi nějaké anglické slovíčko. Řekla bych, že se možná jedná o nějaké pole.

(bav)