Jednou z cest, kterou se ubírá tradiční tuzemský výrobce elektrospotřebičů pro domácnost ETA Hlinsko v ochraně životního prostředí, je využití sluneční energie.
Vloni byl na průmyslové hale podniku instalován solární systém s desítkou plochých slunečních kolektorů.
„Díky pečlivému monitoringu celé soustavy pro přípravu teplé vody může podnik s odstupem více než jednoho roku vyhodnocovat také úspory, které změna technologie přípravy teplé vody a hlavně instalace solárního systému přinesla,“ uvádí hlavní energetik firmy Miloš Vašulín.
„Úspora systému přípravy teplé vody dosahuje bezmála 53 procent,“ říká Vašulín. Tím ale úsilí společnosti o úsporu energie a ochranu životního prostředí nekončí.

Druhý systém

V polovině letošního roku začala montáž druhého solárního systému. Tentokrát jde o zařízení s vakuovými trubicovými kolektory pro ohřev vody. Ta je následně využívána v provozu závodní kuchyně.
 
Technologie je řešena tak, aby nemohlo dojít z nějakého důvodu k neohřátí vody. Každý zásobníkový ohřívač má objem 1000 litrů, ohřev probíhá plně automaticky a je řízen solárním regulátorem. Nové energetické zařízení firmy bude slavnostně předáno do užívání už tento pátek.
Sluneční kolektory a progresivní ohřev vody ve firmě ETA Hlinsko nejsou ojedinělou aktivitou.
 
„Jde o cílenou snahu vedení společnosti, která směřuje samozřejmě také k reálným ekonomickým úsporám,“ dodává Vašulín.
I když na financování obou projektů nebyla poskytnuta investorovi ani koruna státní dotace, rozhodlo se vedení firem ETA Hlinsko a Regulus Praha na společném projektu, a to šíření solární inspirace nejen mezi svými zaměstnanci, ale i směrem k průmyslovým a ostatním podnikům.
 
Dosažené výsledky obou projektů jsou on-line publikovány na webových stránkách jak dodavatele solární technologie firmy Regulus, tak na stránkách investora projektu firmy ETA. Tak se i ETA postupně řadí k podnikům, jejichž provozy se začínají „zelenat“. Tak, jak je tomu ostatně zvykem také v jiných průmyslově vyspělých zemích.