Jan Školník vyrostl na pražském sídlišti a vystudoval metropolitní odnož BIBS (Brno International Business School). V roce 1997, to mu bylo pětadvacet, jeho otec navrhl, že by spolu mohli koupit a vést firmu Hobra, která se specializovala na výrobu unikátních hloubkových filtračních desek a žáruvzdorné izolace na speciál-ní papírenské technologie. Jan Školník, který v té době byl v manažerské pozici mezinárodní firmy, souhlasil a začal psát nový příběh.

„Tehdy mi vůbec nedocházelo, jak velký krok jsme učinili a jak mi změní život. Sice jsme se zadlužili, ale zpětně koupi podniku vnímám jako to nejlepší rozhodnutí,“ říká.

Vinařka Lucie Šimonová ukazuje sklenici s vínem vyrobeným technologií kvevri, 26. červen 2022, Rájec, Rychnovsko
Mám ráda dobrodružství. Výroba vína v kvevri je výzva, říká vystudovaná vinařka

Stěžejním oborem společnosti, která nyní nese oficiální název Hobra Školník, s.r.o, je filtrace a filtrační desky. Historie sahá až do třicátých let minulého století a dnes firma dodává své produkty výrobcům potravin, nápojů a jedlých olejů, do biotechnologického průmyslu, farmacie nebo gastrovýroby po celém světě.

Nadační fond zaštítí kandidaturu

Jan Školník se postupně začlenil do broumovské komunity a začal přemýšlet, jak regionu, který utrpěl odsunem Němců po druhé světové válce a následnou komunistickou centralizací ekonomiky i samosprávy, pomoci s rozvojem. Dalším impulzem byla diskuse nad budoucností regionu, kam byl pozván. „Slyšel jsem spoustu skvělých nápadů, které ale byly vždy smeteny ze stolu se slovy: to by tady nešlo. S tím jsem nesouhlasil, a tak jsme založili Agenturu pro rozvoj Broumovska a zkusili něco zorganizovat sami,“ vypráví o svých filantropických začátcích.

V té době zároveň inicioval založení Podnikatelského klubu Broumovska, sdružujícího ekonomicky aktivní osoby a organizace, které by velké projekty pomohly financovat a na oplátku by mohly těžit z rozvoje regionu.

Agenturu pro rozvoj Broumovska založil Jan v roce 2004 společně se svou ženou Marcelou a bratrem Vojtěchem. Nezisková organizace se podílí na projektech v oblastech kultury, vzdělávání, cestovního ruchu, komunitního a strategického rozvoje, podporuje investice do regionu, pečuje o historické dědictví a pomáhá oživit i rozsáhlý komplex kláštera benediktinů v Broumově. Obnova kláštera je jedním z největších projektů Agentury.

Agentura a její partneři v současné době zaštiťují a koordinují mnoho projektů. Namátkou třeba grantovou výzvu Máme rádi Broumov(sko), do které se může zapojit každý aktivní občan, konferenci Broumovské diskuse s rozhovory o aktuálních společenských tématech, hudební festivaly Za poklady Broumovska, Broumovská klávesa a třeba i program Vzdělávacího a kulturního centra Broumov.

Jan Baxant
Moderní a nadčasové řeznictví. Jan Baxant prodává pouze české maso

V roce 2020 vznikl ve Školníkově hlavě další ambiciózní, a jak sám říká, možná až drzý cíl přihlásit Broumov do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028. S městem založil organizaci Nadační fond Broumov město kultury, která kandidaturu zaštiťuje.

„Broumov a jeho okolí má v soutěži co nabídnout. Nejen díky potenciálu pro další rozvoj v oblasti kultury a společenského dění, které jsou pro mezinárodní porotu čím dál důležitější, ale také pro svůj jedinečný genius loci a polohu na spojnici kultur v samotném srdci Evropy,“ říká Jan Školník.