VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II

Hlavním cílem tohoto ročníku bude představení úspěšně realizovaných projektů jednotlivých komunitárních programů, novinek a plánovaných výzev pro rok 2009. Veletrh pořádají Eurocentra Hradec Králové a Pardubice za podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Skupiny ČEZ. Záštitu veletrhu udělil hejtman Královéhradeckého kraje, Lubomír Franc.

Cílem prvního kola veletrhu, které proběhlo v lednu roku 2008 v Pardubicích, bylo seznámit veřejnost s komunitárními programy obecně. Druhé kolo veletrhu se zaměří již na konkrétní rady a tipy. Gestoři jednotlivých programů předají zájemcům důležité informace pro podání úspěšného projektu a upozorní je na nejčastější úskalí projektů. Úspěšní žadatelé z minulých let představí své projekty a návštěvníci s nimi budou moci probrat, co je zajímá. Účastníci veletrhu budou zároveň seznámeni s plánovanými výzvami a novinkami pro rok 2009.

Na programu veletrhu budou následující komunitární programy – Evropa pro občany, Progress, 7. rámcový program pro vědu a výzkum, CIP, Eurostars a Program Celoživotního učení. Cílová skupina programů zahrnuje širokou škálu od NNO, univerzit, škol aj. vzdělávacích institucí po malé a střední podniky.

Součástí veletrhů, které pořádají Eurocentra také v jiných regionech České republiky ve spolupráci s kraji, magistráty aj. subjekty, je putovní výstava úspěšně realizovaných projektů z komunitárních programů minulého rozpočtového období.

Komunitární programy jsou na rozdíl od známějších strukturálních fondů určeny pro všechny členské státy bez rozdílu výše HDP a pro Českou republiku tak přináší trvalý zdroj finančních prostředků. Jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Nutnou podmínkou pro získání podpory je u většiny komunitárních programů vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států.

Více o veletrzích pořádaných v České republice naleznete na www.euroskop.cz/veletrh-komunitarnich-programu.