O evidování tržeb, které se v první fázi bude týkat hotelů a restaurací, lze žádat už od začátku září. Ze strany podnikatelů však zatím není příliš velký zájem.

„Za prvních čtrnáct dní bylo správci daně v Královéhradeckém kraji vydáno 190 přihlašovacích údajů," informovala Deník mluvčí  Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj Romana Barešová.

První fáze se přitom v hradeckém kraji týká přibližně 11 tisíc fyzických osob a asi 2300 právnických osob.

Žádost o přihlašovací údaje k evidenci tržeb je podle mluvčí možné podat pouze dvěma způsoby: buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo osobně na některém z pracovišť finančního úřadu.

„Přestože jsou územní pracoviště na vydávání těchto údajů připravena, nemůžeme s blížícím se prosincem vyloučit případné fronty," varovala Romana Barešová.

V souvislosti se zavedením evidence se od prosince sníží sazba DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů z 21 na 15 procent. Podnikatelé mají na pořízení zařízení pro EET nárok na slevu na dani 5000 Kč.

EET již v prosinci
- EET bude v první fázi spuštěna od 1. prosince pro hotely a restaurace. Další firmy se budou do EET zapojovat v následujících měsících.
- Od března příštího roku budou muset evidovat tržby maloobchodní a velkoobchodní firmy.
- Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se pod zákon dostanou od 18. měsíce.
- Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí.
- Pravicová opozice opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků.