Firma AVE CZ podala přepracovanou žádost o integrované povolení. Znovu je tak aktuální možnost, že firma získá povolení provozovat v Rybitví spalovnu nebezpečných odpadů.

Firmě ve čtvrtek 30. června vypršela půlroční lhůta, ve které měla reagovat na připomínky krajského úřadu. Původní návrh nesplňoval potřebné náležitosti.
„Firma AVE CZ předložila doplnění žádosti 28. června. Krajský úřad Pardubického kraje doplnění žádosti a odstranění nedostatků podání posoudí a podle obsahu podání bude pokračovat v řízení, nebo řízení zastaví,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje Josef Hejduk.
Podle Hejduka nelze v současné době předjímat, jaké jsou šance, že AVE CZ povolení získá.

Plán postavit v Rybitví spalovnu průmyslových odpadů se už od začátku příčí krajským politikům i dotčeným obcím. Pochopení pro plán firma AVE CZ neměla ani veřejnost, což vyšlo najevo především při veřejném slyšení v pardubické ČEZ Areně, kde se podle odhadů sešlo asi pět tisíc lidí.

„Předložení investiční akce není v souladu s plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje. Záměr není v souladu s územním plánem obce Rybitví, s předloženou akcí nesouhlasí obec, na jejímž území má být spalovna provozována. S předloženým záměrem výstavby spalovny nesouhlasilo téměř 50 tisíc občanů. Ministerstvo životního prostředí vydalo k tomuto záměru nesouhlasné stanovisko EIA,“ vyjmenoval důvody odmítání spalovny náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý.