Zastupitelé města Hradce Králové na svém posledním zasedání jednali i o výstavbě nové fotbalové arény Park  Malšovice. „Fotbalový klub, ECE a většina zastupitelů se shodli na tom, že bude výhodnější stávající smlouvy prodloužit než spolupráci ukončit, a to je dobře," řekl Deníku Petr Vávra z firmy ECE.

„V původní smlouvě bylo uvedeno, že pokud do 36 měsíců od jejího uzavření sdružení města a ECE nebude mít vydáno územní rozhodnutí pro projekt, tato smlouva zaniká. Smlouvu jsme prodloužili o deset měsíců, což bude pro dosažení tohoto milníku naprosto dostačující. Navíc pan primátor deklaroval maximální podporu v další etapě projektu. Médiím unikla jedna zásadní informace ze zastupitelstva a to, že ECE podepsala smlouvy s fotbalovým klubem o sponzoringu a marketingové podpoře," doplnil Vávra.

Atmosféra na zasedání však byla poněkud napjatá, že?
Postarali se o to naši odpůrci. Tím však nemyslím angažované, ale bohužel zmanipulované obyvatele Malšovic, kteří přišli vyjádřit svůj postoj k projektu. Myslím ty lidi v pozadí, kteří je poštvávají s pomocí nepravdivých a zavádějících informací. Přitom sledují své vlastní zájmy, které však s Malšovicemi jako takovými nemají nic společného.

Jaké informace máte na mysli?
Například to, že stavba arény bez spoluúčasti ECE bude levnější. Město si společně s fotbalovým klubem – a bez naší účasti – určilo zadání pro projektanta a stanovilo i výši stavebních nákladů. Jejich rozhodnutí znělo: stavět multifunkční arénu a nikoliv jednu hlavní tribunu. Spojením projektu s ECE navíc ušetří stamilióny korun, které by muselo investovat do demolice, vybudování sítí, dopravního napojení, parkovacích stání, protože tyto náklady na svá bedra přebírá naše společnost. Navíc město od nás získá dalších 259 milionů korun za pozemky a téměř 200 milionů korun pro fotbalový klub. Takže ekonomická výhodnost samostatného projektu je holý nesmysl.

Říká se ale, že samostatný projekt by byl rychlejší.
Nechápu, jak může politik či městský úředník tvrdit, že samostatný projekt stadionu může být ve stejném městě, při stejných schvalovacích a povolovacích procesech realizován rychleji než současný projekt, který má obrovský náskok. Rovněž nemůžeme souhlasit s výhrůžkami občanských iniciativ, které deklarovaly, že když město podpoří projekt samostatného stadionu, tak se nebudou odvolávat, zatímco proti společnému projektu ano. Zajímavé je, že právě jedno z těchto sdružení už kdysi proti samostatnému projektu brojilo.

Shrňme naši debatu v závěrečnou a důležitou otázku: Co je zapotřebí pro to, aby byl projekt co nejrychleji realizován?
Jistě se to neobejde bez maximální podpory ze strany vedení města, které musí být schopno obhájit a prosadit své zájmy. Pracovní skupiny našeho sdružení musí i nadále odvádět kvalitní práci, což se týká i magistrátních úředníků, přičemž těm, kteří to myslí poctivě, bych chtěl  poděkovat. Bohužel jsme se setkali i s takovými, kteří zneužívají svého postavení a úmyslně házejí písek do soukolí. To je samozřejmě alarmující.   (fr)