„Zalíbila se nám myšlenka, kdy o podpoře námi zamýšleného projektu a získání peněz na něj rozhodují zákazníci Tesco. Již dvakrát jsme od nich získali podporu a díky jejich rozhodnutí jsme své plány mohli uskutečnit,“ řekla Monika Krúpová, ředitelka Hradeckého centra pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.

Může jít o individuální kurz českého znakového jazyka či vícedenní společné vzdělávání celého týmu (teambulding).

„Cílem je proškolený a kompetentní pracovník, který dokáže klientovi v tíživé životní situaci ukázat cestu, aby byl uspokojen,“ dodala Krúpová.

Hradecké centrum je obecně prospěšná společnost, která podporuje lidi se sluchovým postižením a jejich blízké. Prostřednictvím své činnosti chce Hradecké centrum napomoci v začlenění osob se sluchovým postižením do jejich přirozeného prostředí, umožnit jim kontakt v komunitě a usilovat o zmírnění překážek, které musí tyto osoby v běžném životě zvládat.