Hladina spotřebitelských cen vzrostla v červenci proti červnu o 0,5 %. Meziměsíční růst spotřebitelských cen způsobilo zejména zvýšení cen v oddílech bydlení, rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil v červenci na 6,9 % (ze 6,7 % v červnu).

* * *

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,5 % ovlivnilo zejména zvýšení cen zemního plynu o 9,7 %. Čisté nájemné placené nájemníky v nájemných bytech vzrostlo o 0,8 % a ceny tuhých paliv o 1,1 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily sezónní ceny dovolených s komplexními službami o 13,1 %, z toho tuzemských o 5,5 % a zahraničních o 15,1 %. U cen tabákových výrobků, které vzrostly o 2,1 %, se začalo s půlročním zpožděním projevovat zvýšení spotřební daně. Ceny volně prodávaných léků byly vyšší o 2,3 %.

Snižující vliv na cenový vývoj měl pokles cen odívání o 1,5 % a obuvi o 2,7 % v důsledku letních výprodejů zboží. Pokles cen potravin způsobilo snížení cen brambor o 24,4 %, plodové zeleniny o 5,8 %, ostatní zeleniny o 6,6 %. Mírný pokles cen (o 0,6 %) se po čtyřech měsících projevil u pohonných hmot. Další snížení cen nastalo u dopravních prostředků o 0,5 %, mobilních telefonů o 2,3 %, audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 1,1 %

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 6,9 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v červnu. Zrychlení cenového růstu nastalo především v oddíle bydlení v důsledku zvýšení cen zemního plynu o 27,7 % (z 18,4 % v červnu). Čisté nájemné vzrostlo o 16,2 %, v tom v bytech s regulovaným nájemným o 25,0 % a v bytech s tržním nájemným o 2,9 %. Ceny tabákových výrobků vzrostly o 12,3 % (v červnu o 12,2 %). Ke zpomalení cenového růstu došlo hlavně v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot byly vyšší o 8,3 % (v červnu o 9,8 %), z toho ceny nafty o 21,9 % (z 23,9 % v červnu). V oddíle rekreace a kultura zaznamenaly obvyklý meziměsíční sezónní vzestup ceny dovolených s komplexními službami, meziročně však zmírnil jejich růst na 0,8 % (z 1,8 % v červnu).

Největší vliv na růst cenové hladiny, který v červenci ještě posílil, měly ceny bydlení. Na druhém místě zůstaly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny pekárenských výrobků a obilovin o 21,4 %, z toho ceny mouky o 50,5 %, rýže o 50,0 %, běžného pečiva o 25,4 %, chleba o 22,4 %. Ceny jedlých olejů byly vyšší o 30,1 % a rostlinných tuků o 28,3 %.

Nižší než loni byly ceny odívání o 1,6 %, přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 1,6 %, dopravních prostředků o 4,4 %, audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 11,1 %, nosných médií pro záznam obrazu a zvuku o 3,4 % a sportovních potřeb o 4,9 %. Z potravin byly nižší ceny brambor o 13,9 %, peckovin a bobulovin o 10,5 %, plodové zeleniny o 4,6 %, cukru o 3,7 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů a ceny telefonických a telefaxových služeb vlivem komerčních slev mobilních operátorů.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 6,2 % a ceny služeb o 8,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 5,8 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v červnu 2008.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červnu 4,3 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v květnu. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku (o 17,5 %) a Bulharsku (o 14,7 %) a nejméně v Nizozemí (o 2,3 %). Na Slovensku zrychlil cenový růst na 4,3 % (ze 4,0 % v květnu). Také v Německu zrychlil meziroční růst spotřebitelských cen na 3,4 % (ze 3,1 % v květnu).

Podle předběžných výpočtů vzrostl v ČR meziměsíčně HICP v červenci o 0,5 %, meziročně zrychlil na 6,8 % (ze 6,6 % v červnu). Bleskový odhad meziročního růstu HICP pro eurozónu za červenec 2008 je 4,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP )