Tímto způsobem vzniká tzv. uhlíková stopa, která se udává v kilogramech či v tunách a vyjadřuje míru emisí oxidu uhličitého (CO2) a ostatních plynů s nepříznivým dopadem na životní prostředí. Potenciál pro snižování uhlíkové stopy se ukrývá v mnohých průmyslových oborech. Například výrobci obalů v České republice v roce 2012 vyprodukovali 266 tisíc tun kartonáže z vlnité lepenky. Pokud by ale – čistě teoreticky – všichni vyráběli „zelené" obaly s označením Next Box, ročně by v celém odvětví oproti současnému stavu ekologická zátěž klesla až o desetitisíce tun oxidu uhličitého.

Vyplývá to ze zkušeností a propočtů společnosti Solpap z Třebechovic pod Orebem, která spolu se svými zákazníky už řadu měsíců prokazatelně snižuje uhlíkovou stopu obalů z vlnité lepenky o 15 procent. Jako první u nás a druhá v Evropě totiž česká kartonážka od března 2012 vyrábí přepravní a spotřebitelské obaly z vlnité lepenky Next Board, vyvinuté německou firmou Prowell GmbH. Jako první v Česku Solpap loni v srpnu také obdržel oprávnění používat u svých produktů registrovanou známku Next Box. Pouze takto označené obaly jsou vyrobeny z nového materiálu Next Board, což garantuje jejich vysoké technické a ekologické parametry.

Informoval o tom obchodní ředitel firmy Solpap Jiří Horák s tím, že až dramaticky snížené hodnoty uhlíkové stopy u obalů nové generace Next Box potvrzují jak interní laboratorní údaje firmy Prowell, tak i nezávislá certifikace renomované společnosti TÜV Rheinland z Kolína nad Rýnem. Úspory stopového množství CO2 spočívají ve zcela revoluční struktuře použité vlnité lepenky Next Board i v nově vyvinutých surových papírech pro její výrobu. Zvlášť lehké a vysoce odolné papíry navíc Prowell díky špičkovému technologickému vybavení dokáže vyrobit při nižší vsázce vlákniny, velmi hospodárně a energeticky úsporně. Ojedinělé vlastnosti nové lepenky podpořené charakterem její výroby se na snižování uhlíkové stopy významně podílejí po celý životní cyklus „zelených" obalů Next Box od výroby surového papíru až po dodávku finálního produktu zákazníkovi.

Z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí fakticky ověřenou alternativu přepravních a spotřebitelských obalů dodává Solpap při zachování ceny svým zákazníkům od loňského března. Cílového 90procentního podílu výrobků Next Box na celkových výkonech kartonážka dosáhla už ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 a v současnosti měsíčně zpracovává v průměru jeden milion metrů čtverečních tří a pětivrstvé lepenky Next Board. Špičkové technologické vybavení třebechovické firmy přitom v maximální možné míře zvyšuje efektivitu přenosu jedinečných vlastností nového obalového materiálu do finálních výrobků.   (ak)

Vizitka společnosti
Firma Solpap, s. r. o., vznikla v roce 1999 jako velkoobchodní prodejce obalových materiálů. Vlastní výrobu obalů z vlnitých lepenek třebechovická společnost zahájila o rok později a dnes patří mezi nejvýznamnější české podniky v oboru. Třebechovická kartonážka v současné době zaměstnává 70 lidí. V roce 2012 dosáhla celkové tržby ve výši 186 milionů korun a své přepravní a spotřebitelské obaly dodává zákazníkům z řady průmyslových odvětví.