Z Národního plánu obnovy by mohlo jít do rekonstrukce kasáren okolo 600 milionů korun. Vyplynulo to z vyjádření zástupců ministerstva pro místní rozvoj, radnice a Královéhradeckého kraje. Podmínkou čerpání financí je připravenost projektů v roce 2023 a dokončení oprav v roce 2025. Partnerem projektu je kraj, kasárna patří městu Jaroměř.

„Historické areály pevnostních měst Josefov a Terezín jsou jedinými památkami tohoto typu v České republice a stát by měl zajistit pro budoucí generace zachování takových hodnot. Navíc není v silách a rozpočtových možnostech měst majetek v takovém rozsahu regenerovat a ani dlouhodobě spravovat,“ uvedla minulý týden Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, když navštívila Josefov.

Starosta Jaroměře Josef Horáček podotkl, že celkové náklady na revitalizaci kasáren jsou odhadovány na 1,2 miliardy korun. Podle něho bude na obnovu celého pevnostního města potřeba kolem sedmi miliard korun.

„MMR ČR předběžně přislíbilo dotaci ve výši cca 650 milionů korun, podmínkou poskytnutí stoprocentní dotace bude krom jiného dodržení závazných termínů při realizaci projektu,“ potvrdil Horáček.

„Už nyní probíhají přípravné práce pro zpracování studií a dokumentací pro získání stavebního povolení, přičemž do konce roku 2023 musí být všechny projekční práce dokončeny. Samotná realizace, jež naváže na předchozí etapu, musí být podle podmínek Národního plánu obnovy dokončena do konce roku 2025. O podmínkách realizace, například ve vztahu k požadavku na energetické úspory, budeme dále jednat s Evropskou komisí,“ říká ministryně Dostálová.

Město Jaroměř již zahájilo spolupráci s Královéhradeckým krajem.

„Kraj rozhodnutím zastupitelstva z letošního 13. září rozhodl o zařazení této investice do investičního výhledu a schválil příslib částky 40 milionů korun na předfinancování projekčních a přípravných prací,“ podotkl starosta.

„Naším záměrem je převedení tohoto majetku na kraj, aby kraj mohl být žadatelem a realizátorem projektu rekonstrukce čtvercových kasáren,“ potvrdil hejtman Martin Červíček.

Objekt by měl sloužit Královéhradeckému kraji jako centrální depozitář všech jeho příspěvkových organizací a také jako expoziční prostory a prostory pro živou kulturu.

V první etapě obnovy kasáren zhruba za zmiňovaných 600 milionů korun se předpokládá zajištění základní rekonstrukce objektu a vybudováni části depozitáře.

„K předání takovýchto nemovitosti do správy obcí, které na to nemají rozpočty, nemělo nikdy dojít. Jsem ráda, že jde o první střípek, a věřím, že to bude start do dalších aktivit," dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pevnostní město Josefov je městskou památkovou rezervací. Vnější opevnění, takzvaná Horní pevnost, je na indikativním seznamu národních kulturních památek. Pevnost vznikla v roce 1780 z podnětu císaře Josefa II. kvůli ochraně zemských hranic před Pruskem, o sedm let později byla předána jako bojeschopná. Poté se dál modernizovala, a to až do roku 1850, kdy zažívala největší rozkvět. Celková plocha kasáren je 16 294 metrů čtverečných a zastavěná plocha 7775 metrů čtverečných.