Počet přenocování hostů, který je pro ekonomiku ubytovacích zařízení významnější než počet příjezdů hostů, činil ve 2. čtvrtletí 9,7 milionu. Bylo to o 3,6 % méně než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů dosáhl 5,2 milionu a snížil se o 3,5 %. Rezidenti měli 4,5 milionu přenocování, což byl pokles o 3,8 %. Z jednotlivých kategorií zaznamenaly růst přenocování pouze čtyřhvězdičkové (o 15,6 %) a tříhvězdičkové (o 6,2 %) hotely. Z pohledu územního členění se počet přenocování zvýšil pouze v krajích Jihomoravském (o 3,7 %) a Karlovarském (o 0,4 %). V ostatních krajích došlo k poklesu, k nejvyššímu pak v krajích Středočeském a Vysočina. Průměrná doba přenocování se snížila z 3,0 na 2,9 noci, a to shodně u zahraničních i domácích hostů.

Ve 2. čtvrtletí se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo celkem 3,4 milionu hostů, což bylo meziročně o 0,1 % méně. Zahraničních hostů přijelo 1,8 milionu, domácích 1,6 milionu, tj. o 0,3 % více, resp. o 0,6 % méně. Nejvíce hostů (1,1 milionu) se ubytovalo v kategorii tříhvězdičkové hotely, které zaznamenaly také nejvyšší nárůst příjezdů hostů (o 11,7 %). Ve čtyřhvězdičkových hotelech se ubytovalo 0,8 milionu hostů a vykázaly meziroční růst o 11,1 %. Prahu navštívilo 1,2 milionu hostů tj. o 2,4 % více než ve stejném období loni. Na přírůstku se téměř ze dvou třetin podíleli domácí hosté, kterých přijelo o 15,5 % více než loni, přesto představovali jen 11,1 % hostů ubytovaných v pražských hromadných ubytovacích zařízeních. Nejvyšší nárůst příjezdů nerezidentů zaznamenaly kraje Olomoucký a Zlínský (o 12,0 %, resp. 10,3 %), naopak nejvíce se počet nerezidentů snížil v krajích Vysočina (o 10,3 %) a Středočeském (o 8,3 %).

V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů 1,9 milionu, což byl meziroční pokles o 2,4 %. Z toho počet přenocování zahraničních hostů činil 0,8 milionu tj. o 2,5 % více než ve stejném období minulého roku. V Karlovarském kraji, který se na počtu přenocování v lázeňských zařízeních podílel zhruba 50 %, byl meziroční nárůst 1,1 %, z toho zahraničních hostů 4,1 %.

Podle země trvalého pobytu byl nejvyšší počet přenocování zaznamenán u turistů z Německa při meziročním poklesu o 10,7 %. Nejvíce se zvýšil počet přenocování Poláků (o 29,7 %) a Rusů (o 25,9 %).

Čisté využití pokojů v hotelech a pensionech bylo ve 2. čtvrtletí 45,4 % (o 0,6 procentního bodu více než ve stejném období minulého roku). Využití hotelů dosáhlo 49,5 %, z toho pětihvězdičkových 61,7 % a čtyřhvězdičkových 57,4 %. Z regionálního pohledu byly nejvíce využity kapacity v Praze (59,8 %) a v Karlovarském kraji (58,2 %), nejméně v krajích Libereckém (27,6 %) a Královéhradeckém (29,7 %).