Obsah kurzu se dělí na dvě části. První jsou komunikační dovednosti, kde se účastníci zabývají posílením komunikace, obchodní komunikace, vztahů a sebepojetí v pracovním procesu. V tomto projektu se účastníci seznamují s jednotlivými technikami komunikace, které cílevědomě trénují a zavádějí je do praktického pracovního života.
Cílem tedy je získání nových poznatků a pohledů na komunikaci, jejich zavedení do praxe a následná zpětná vazba, to znamená rozbor a vyhodnocení zavádění jednotlivých poznatků. Takto se celý proces opakuje při postupném získávání dalších vědomostí a poznatků tak, aby si každý účastník kurzu našel svůj styl jednání.
Druhou částí kurzu jsou prezentační dovednosti. Projekt rozvoje prezentačních dovedností obsahuje ve velmi zkrácené míře základní témata, která jsou nezbytná pro prezentační aktivity. Mnohem více je však věnován prostor vlastním technikám, vedení dialogů, zvládání prezentačních situací a rozboru, uvědomění si vlastních chyb a analýze osobních možností.
Cílem semináře je naučit se sestavovat jakoukoliv účinnou prezentaci, umět pochopit důležitost kladení otázek, natrénovat a sestavit vlastní osnovu veřejného vystoupení, uvědomit si nejčastější chyby při prezentaci nebo lépe porozumět sami sobě.
Účastníci kurzu se naučí používat různé komunikační styly, pochopí zákazníkovo očekávání, naučí se zdůvodnit cenu produktu a služeb a v neposlední řadě si také osvojí zásady vyšší úrovně komunikace se spolupracovníky a zákazníky.

Bližší informace o semináři a přihlášku získáte na internetové adrese centrumandragogiky.cz.