Pro letošní rok schválili krajští zastupitelé dotaci na úpravu lyžařských běžeckých tras. Rozdělen bude jeden milion korun.
„O podporu záměru mohou žádat nestátní neziskové organizace, svazky měst a obcí, obce a jejich příspěvkové organizace. Dále pak fyzické a právnické osoby, které podnikají v oboru souvisejícím s cílem podpory,“ sděluje krajský úřad v Hradci Králové v podmínkách grantu.
Žadatelé o dotaci rovněž nesmějí mít žádné závazky vůči krajskému úřadu nebo k jiným vyjmenovaným institucím stát〜ní správy.
Příspěvek může být použit na úpravy již existujících běžeckých tras v regionu.
Některé druhy oprav jsou však z dotace vyjmuty: nedají se z ní hradit opravy a údržba sněžných vozidel, značení lyžařských cest ani úprava komunikací navazujících na běžecké trasy. „Například nelze financovat zpevnění povrchu, prokleštění, přemostění a podobně,“ konkretizuje vypisovatel dotace.
Organizace nebo osoba, která svou žádostí přesvědčí grantovou komisi, musí začít s rekonstrukčními pracemi prvního června a na práce bude mít jeden kalendářní rok.
Podrobnosti a dokumenty ke stažení jsou na webových stránkách Královéhradeckého kraje. „V přiložených souborech jsou uvedeny úplné podmínky dotačního programu a příručky pro vyplnění žádosti v aplikaci Benefit7,“ uvádí Jan Špelda z krajského úřadu.