Začínají sezonní práce, takže z toho prakticky vyplývá, že nejvíce se na trhu práce uplatní naši klienti ve stavebnictví, zemědělství a ve službách. Ve stavebnictví ovšem s určitými výhradami, protože tento obor stagnuje. Hodně záleží na místních podmínkách a potřebách firem. Ale pracovní příležitosti se nyní určitě nabízejí v zemědělství, například při sklizni ovoce. Jednou z oblastí, kde je je „hlad" po pracovnících, jsou služby – od restaurací po prodavače. V této oblasti je poměrně velká fluktuace, ale začne sezona předzahrádek, hotelů i penzionů a kempů. Snad kromě kuchařů, kteří by měli být vyučení, jde ve službách o každého, kdo má zájem si práci najít. Navíc tu nepotřebují naši klienti střední nebo vysokoškolské vzdělání.

Na druhou stranu je trh práce „zahlcen" určitými absolventy, kde připadá až sto uchazečů na jedno místo. Jde například  o umělecké profese a především o sociální pracovníky – a je jedno jestli jde o středoškoláky, vysokoškoláky nebo ty, kteří si udělali nástavbu. Ze škol jich stále odchází příliš mnoho, ale jak se mohou uplatnit? Všem úřadům se snižují rozpočty. Šance, aby se nový sociální pracovník dostal na úřad práce, městský nebo obecní úřad či začal pracovat v sociálních službách, je minimální. Opět vše záleží na případu, ale bez praxe? Přitom ze škol vycházejí stále noví a noví absolventi, kteří z velké většiny bohužel končí u nás na úřadě práce.